× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Szłapak Edyta i Szłapak Janusz w restrukturyzacji, Leśniowice
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: -
Telefon: -
E-mail: biuro@vindico.pl

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 25305. Szłapak Edyta prowadząca działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne w Sielcu. [BMSiG-24060/2021]

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1086), niniejszym oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu dłużnika Edyty Szłapak (PESEL 76091407107), prowadzącej działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego, adres: Sielec 124A, 22-122 Leśniowice. Nadzorcą układu jest Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285859, NIP 8862870068), w imieniu której działa prezes zarządu Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz wiceprezes zarządu Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008). Dniem układowym jest dzień 19.04.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 74/2021 (6219) z dnia 19 kwietnia 2021 r. → Pozycja 25305

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

19 kwietnia 2021

Poz. 25305. Szłapak Edyta prowadząca działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne w Sielcu. [BMSiG-24060/2021]

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1086), niniejszym oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu dłużnika Edyty Szłapak (PESEL 76091407107), prowadzącej działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego, adres: Sielec 124A, 22-122 Leśniowice. Nadzorcą układu jest Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285859, NIP 8862870068), w imieniu której działa prezes zarządu Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz wiceprezes zarządu Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008). Dniem układowym jest dzień 19.04.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 74/2021 (6219) z dnia 19 kwietnia 2021 r. → Pozycja 25305

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 25306. Szłapak Janusz prowadzący działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Janusz Szłapak w Sielcu. [BMSiG-24056/2021]

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1086), niniejszym oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu dłużnika Janusza Szłapaka (PESEL 73110406378), prowadzącego działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod firmą Gospodarstwo Rolne Janusz Szłapak (NIP 5631989483, REGON 110393649), adres: Sielec 124A, 22-122 Leśniowice. Nadzorcą układu jest Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285859, NIP 8862870068), w imieniu której działa prezes zarządu Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz wiceprezes zarządu Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008). Dniem układowym jest dzień 19.04.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 74/2021 (6219) z dnia 19 kwietnia 2021 r. → Pozycja 25306

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 25306. Szłapak Janusz prowadzący działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Janusz Szłapak w Sielcu. [BMSiG-24056/2021]

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1086), niniejszym oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu dłużnika Janusza Szłapaka (PESEL 73110406378), prowadzącego działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod firmą Gospodarstwo Rolne Janusz Szłapak (NIP 5631989483, REGON 110393649), adres: Sielec 124A, 22-122 Leśniowice. Nadzorcą układu jest Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285859, NIP 8862870068), w imieniu której działa prezes zarządu Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz wiceprezes zarządu Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008). Dniem układowym jest dzień 19.04.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 74/2021 (6219) z dnia 19 kwietnia 2021 r. → Pozycja 25306

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL