× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Usługi Rolnicze Jarosław Dutkowski w restrukturyzacji (Srebrowo 26, 18-430 Wizna)
Status: W toku
Tryb: przyspieszone postępowanie układowe

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
Województwo: Podlaskie

Dane postępowania:
Sygnatura akt: VIII GRp 6/20
Sygnatura wniosku: VIII GR 1/20
Sędzia Komisarz: SSR Paweł Hempel

Kontakt dla wierzycieli: Marcin Kopacz
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 74263. Dutkowski Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Jarosław Dutkowski w Wiźnie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 18/20, VIII GRp 6/20. [BMSiG-74466/2020]

Informuje się, że przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika Jarosława Dutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Jarosław Dutkowski o sygn. akt VIII GRp 18/20 (poprzednio VIII GRp 6/20) zostało zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, tj. z dniem 5 grudnia 2020 r. Informuje się, że funkcję nadzorcy wykonania układu objął Marcin Kopacz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 827). Dane kontaktowe nadzorcy wykonania układu: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Kopacz, ul. Przasnyska 6A, 5 piętro, 01-756 Warszawa, e-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 250/2020 (6140) z dnia 23 grudnia 2020 r. → Pozycja 74263

Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

3 listopada 2020

Poz. 60249. Dutkowski Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Jarosław Dutkowski w Srebrowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 1/20, VIII GRp 18/20. [BMSiG-61530/2020]

Niniejszym nadzorca sądowy wyznaczony w przyspieszonym postępowaniu układowym Jarosława Dutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Jarosław Dutkowski, sygn. akt VIII GRp 18/20 (poprzednio VIII GRp 6/20), informuje, że Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 26 października 2020 r. postanowił zatwierdzić układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 11 września 2020 r. o następującej treści:
Grupa I: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i ich suma nie jest wyższa niż 10.000 zł 1. Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji w 6 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu otwarcia postępowania.
Grupa II: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i ich suma jest wyższa niż 10.000 zł 1. Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 70% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji w 96 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu otwarcia postępowania.
Grupa III: wierzyciele, których wierzytelności są zabezpieczone
1. Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji w 96 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu otwarcia postępowania. Poucza się, że na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzycielom przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 215/2020 (6105) z dnia 03 listopada 2020 r. → Pozycja 60249

Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

18 września 2020

Poz. 48019. Dutkowski Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Jarosław Dutkowski w Srebrowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 1/20, VIII GRp 18/20. [BMSiG-48346/2020]

Niniejszym nadzorca sądowy wyznaczony w przyspieszonym postępowaniu układowym Jarosława Dutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Jarosław Dutkowski, sygn. akt VIII GRp 18/20 (poprzednio VIII GRp 6/20), informuje, że postanowieniem z dnia 11 września 2020 r. zatwierdzony został spis wierzytelności z dnia 5 marca 2020 r., zaktualizowany spis wierzytelności z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz ponownie zaktualizowany spis wierzytelności z dnia 10 sierpnia 2020 r. Ponadto nadzorca sądowy informuje, że postanowieniem z dnia 11 września 2020 r., stwierdzono przyjęcie układu o następującej treści:
Grupa I: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i ich suma nie jest wyższa niż 10 000 zł 1. Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji w 6 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu otwarcia postępowania.
Grupa II: wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone i ich suma jest wyższa niż 10 000 zł 1. Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 70% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji w 96 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu otwarcia postępowania.
Grupa III: wierzyciele, których wierzytelności są zabezpieczone
1. Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności ujętej w zatwierdzonym przez Sąd spisie wierzytelności z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji w 96 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych należnych po dniu otwarcia postępowania.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 183/2020 (6073) z dnia 18 września 2020 r. → Pozycja 48019

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

3 sierpnia 2020

Poz. 38432. Dutkowski Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Jarosław Dutkowski w Srebrowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 1/20, VIII GRp 6/20. [BMSiG-38369/2020]

Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Jarosława Dutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Jarosław Dutkowski, sygn. akt VIII GRp 6/20, zawiadamia, że zwołane zostało zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 11 września 2020 r., o godz. 1000, w sali nr XXIII, w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Nadzorca sądowy zawiadamia również, że pismem z dnia 5 marca 2020 r. złożono Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Nadzorca w dniu 28 kwietnia 2020 r. złożył Sędziemu komisarzowi uzupełniający spis wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu spisu Sędziemu komisarzowi wierzyciele i dłużnik mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do spisu wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38432

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

5 lutego 2020

Poz. 8600. Dutkowski Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Jarosław Dutkowski w Srebrowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 1/20, VIII GRp 6/20. [BMSiG-8031/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 r., sygn. akt VIII GR 1/20, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił:
1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Jarosława Dutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Jarosław Dutkowski, zam.: Srebrowo 26, 18-430 Wizna, PESEL (dane ukryte);
2. na Sędziego komisarza wyznaczyć SSR Pawła Hempla;
3. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Marcina Kopacza (nr licencji 827);
4. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L z dnia 5 czerwca 2015 r.), uznając, iż otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu Rozporządzenia.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 032/2020 (5922) z dnia 17 lutego 2020 r. → Pozycja 8600

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL