× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Jak oddłużyć gospodarstwo rolne?

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego niczym nie różni się od postępowania prowadzonego wobec działalności gospodarczej, jednak tylko niektóre firmy specjalizują się w tym zakresie i znają specyfikę branży rolniczej.

Największą zaletą sądowej restrukturyzacji gospodarstwa rolnego jest wstrzymanie prowadzonych egzekucji. Postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa, a komornik nie może też wszczynać nowych postępowań wobec rolnika w restrukturyzacji. W sytuacji, gdy była wyznaczona data licytacji komorniczej komornik zobligowany jest odwołać termin licytacji zarówno z nieruchomości, jak i z maszyn rolniczych. Tym samym rolnik dostaje czas i spokojnie może wdrożyć działania restrukturyzacyjne.

Ważne jest także to, że rolnik nie może regulować zobowiązań powstałych przed otwarciem restrukturyzacji. Będą one podlegać spłacie dopiero na warunkach określonych w układzie, który zostanie zawarty pod koniec postępowania restrukturyzacyjnego.

 

Jak wygląda restrukturyzacja gospodarstwa rolnego?

Restrukturyzacja zadłużenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym następuje przez zawarcie układu z wierzycielami. W drodze układu zadłużenie rozkłada się na raty, ale też pomniejsza się  jego wysokość. Założenia zawartego układu zwykle wyglądają następująco:

 1. umorzenie całości odsetek i innych kosztów pobocznych;
 2. obniżenie głównej kwoty zadłużenia (np. o 25 %);
 3. rozłożenie spłaty na kilkuletnie raty (np. na 10 lat).

Doradca restrukturyzacyjny ma za zadanie przekonać wierzycieli, że w drodze układu otrzymają większą kwotę, niż po ogłoszeniu upadłości rolnika. Zrestrukturyzowane gospodarstwo rolne dalej może przynosić dochody. Z kolei w przypadku upadłości całość majątku sprzeda syndyk po zdecydowanie niższej cenie, a najbardziej wartościowe składniki majątku i tak są obciążone na rzecz największych wierzycieli (np. hipoteka na nieruchomości).

 

Czy rolnik może sprzedać ziemię będąc w restrukturyzacji?

W restrukturyzacji rolnik ma prawo porozumieć się z wierzycielami, że sprzeda część ziemi i uzyskane pieniądze przeznaczy na spłatę zadłużenia. Jest to dużo korzystniejsze niż sprzedaż w egzekucji lub upadłości, gdzie komornik/syndyk sprzedaje ziemię po cenach dużo niższych niż ceny rynkowe (w wycenie uwzględnia się tzw. dyskonto z tytułu sprzedaży wymuszonej).

 

Doradca restrukturyzacyjny dla gospodarstwa rolnego

Prowadzimy szereg postępowań restrukturyzacyjnych gospodarstw rolnych. Na co dzień kontaktujemy się z wierzycielami charakterystycznymi dla rolnictwa takich jak dostawcy pasz i nawozów, leasingodawcy rolniczy, a także mleczarnie. Warunkiem, który rolnik powinien spełnić, aby móc skorzystać z restrukturyzacji jest aktywny status w KRUS. 

Sprawdź także: 

Jak oddłużyć gospodarstwo rolne? Analiza przypadku.

 

Restrukturyzacja gospodarstw rolnych 2022 – na czym polega?

W gospodarstwach rolniczych zupełnie jak w biznesie – może dojść do gorszych okresów, które wpłyną negatywnie na wypłacalność. Jednak taka nieszczęśliwa sytuacja nie oznacza, że jedyne co oczekuje dłużnika to egzekucja komornicza lub ogłoszenie upadłości. Ci, którzy borykają się z taką sytuacją, mogą skorzystać z różnych rozwiązań, takich jak restrukturyzacja gospodarstw rolnych. W konsekwencji możliwe jest:

 • uzyskanie odroczonego terminu płatności zobowiązań lub jego wydłużenie,
 • zawieszenie egzekucji komorniczych,
 • zmniejszenie ilości nagromadzonych odsetek od przeterminowanych zobowiązań.

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego to alternatywa dla upadłości. Pozwala nadal na zarabianie oraz zachowanie sprzętu. Poprawnie przeprowadzona umożliwi przywrócenie działalności na odpowiednie tory.

Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa – kiedy może pomóc?

Dla części rolników w przypadku problemów finansowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa, Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa jest pierwszym wyborem. Można ona udzielić wsparcia w przypadku zaprzestania połowu, wystąpienia suszy, zniszczenia plonów, czy innych sytuacji, które wpłynęły na niekorzystną sytuację finansową gospodarstwa rolnego. Warto jednak wiedzieć, że aby skorzystać z takiego wsparcia nie można już być w procesie restrukturyzacji czy upadłości. Niezbędny jest także aktywny numer KRUS. 

Restrukturyzacja małych gospodarstw – pożyczka ARiMR

Podczas ubiegania się o pożyczkę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na sfinansowanie strat powstałych w wyniku prowadzenia działalności rolniczej, należy pamiętać o spełnieniu kilku formalności. Uzyskać mogą ją rolnicy prowadzący działalność od minimum 3 lat, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski. Wymogiem, aby ubiegać się o pożyczkę, jest trudna sytuacja finansowa. Jej kwota nie może przekroczyć zobowiązań gospodarstwa rolnego, a maksymalna jej wartość wynosi 5 mln złotych. Aby ją uzyskać, należy:

 • uiścić wkład własny

W zależności od wielkości gospodarstwa rolniczego może być oto 25% kosztów restrukturyzacji dla mikro i małych podmiotów lub 40% dla średnich.

 • opracować plan restrukturyzacyjny.

Niezbędne jest opracowanie planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego – musi być on zatwierdzony przez dyrektora ośrodka doradztwa rolniczego. Powinny znaleźć się w nim działania mające przywrócić płynność finansową działalności i pozwalające na oddłużenie.

Pożyczka od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozwalająca na restrukturyzację jest udzielana na 15 lat. 

Restrukturyzacja małych gospodarstw – biznesplan i rozliczenie

Warto wiedzieć, że jest możliwe uzyskanie premii w wysokości 60.000 zł, której celem jest rozwój produktów rolnych oraz ich sprzedaż. Jednak niezbędny w tym celu jest przygotowanie biznesplanu, na podstawie którego przyznawana jest premia. Co istotne – ARiMR wymaga także, aby przez następne 5 lat gospodarstwo rolne działało tak jak w przygotowanym dokumencie. Po otrzymaniu premii w ciągu 3 lat należy przedłożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozliczenie. Powinny w nim znaleźć dokumenty potwierdzające realizację punktów zawartych w biznesplanie. Do tego, jeśli przez ten okres zostały poczynione inwestycje w środki trwałe lub przeprowadzone innowacje, również należy to w nim zawrzeć.  Należy także pamiętać, że każda zmiana w biznesplanie powinna być zatwierdzonego przez ARiMR – w innym wypadku może dojść do cofnięcia premii.

Jakie inny alternatywy ma zadłużone gospodarstwo rolne?

Rolnicy borykający się ze znacznym zadłużeniem mają kilka rozwiązań do wyboru.

 • pożyczki bankowe i pozabankowe

Część właścicieli gospodarstw decyduje się na ryzykowny krok, aby pokryć zaległe zobowiązania za pomocą pożyczek bankowej lub pozabankowych. Niestety, ale nie zawsze to rozwiązanie się sprawdza i czasem może pogłębić już istniejące problemy finansowe. Do tego przy już złej ocenie bankowej, często oferowane pożyczki mogą być obarczone bardzo wysoką prowizją i oprocentowaniem, przez co są trudniejsze do spłaty.

 • sprzedaż majątku gospodarstwa rolnego

Jeśli jest możliwa sprzedaż majątku w postaci maszyn czy ziemi, niektórzy rolnicy decydują się na ten krok, aby pozbyć się zadłużenia. Jednak wiąże się to z ograniczeniem prowadzenia działalności.

 • przekazanie zadłużonego gospodarstwa rolnego na rzecz skarbu państwa

Jest także możliwość na oddłużenie rolnika, poprzez skorzystanie z możliwości przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz skarbu państwa. Poprzedni właściciel ma wtedy prawo pierwszeństwa przy jego dzierżawie – ale już nie jest właścicielem ziemi. 

Korzystając z pomocy przy restrukturyzacji gospodarstw rolnych, istnieje możliwość efektywnego spłacenia zadłużenia oraz zachowania majątku i dalszego zarabiania. 

Oddłużanie rolników – jak wygląda proces?

Niektóre gospodarstwa rolne w obliczu kłopotów finansowych decydują się na niekorzystne kredyty czy wysoko oprocentowane pożyczki.  Niestety, ale czasem wystarczy nieszczęśliwy splot wydarzeń, takich jak: dzikie zwierzęta niszczące plony, pożar, susza czy gwałtowne ulewy, aby zostały zaprzepaszczone całoroczne wysiłki i powstała ogromna strata. Rolnictwo jest narażone na wiele czynników, przez co płynność gospodarstwa może być zagrożona. W sytuacji, gdy niemożliwe już jest terminowe spłacanie zobowiązań – powstaje egzekucji komorniczej lub upadłości. Jest jednak możliwość na to, aby nadal utrzymać działające gospodarstwo rolne. Restrukturyzacja pozwala na zachowanie sprzętu oraz wydłużeniu terminu spłaty na dłuższe okresy. W ten sposób raty są znacznie mniejsze niż wcześniej, przez co też łatwiejsze w spłacie.

Negocjacje z wierzycielami pozwalają także na znalezienie innych rozwiązań w zakresie zmniejszenia zobowiązania. Dzięki temu, że ewentualne egzekucje komornicze zostały zawieszone – przedsiębiorstwa ma prawo do dysponowania majątkiem rolnym. Przez co możliwa jest także sprzedaż części ziemi. Prawidłowo przeprowadzona restrukturyzacja gospodarstwa rolnego pozwala na spłacenie wierzycieli oraz zachowanie większości majątku, umożliwiające dalsze prowadzenie działalności.

Restrukturyzacja sądowa gospodarstwa rolnego 

Jeśli wysokość zobowiązania jest wyższa niż posiadany majątek, a długi powstały na skutek prowadzenia działalności, możliwa jest restrukturyzacja sądowa gospodarstwa rolnego. Dzięki temu możliwe jest uratowanie majątku przed zajęciem komorniczym oraz renegocjacja umów i zobowiązań. Taka restrukturyzacja gospodarstwa rolnego jest przeprowadzana w sądzie gospodarczym.  Vindico ma usługi wsparcia przy takim sposobie oddłużania

Jest kilka sposobów na to, aby przeprowadzić restrukturyzacje gospodarstw rolnych. Jeśli obecnie stoisz przed ryzykiem upadłości, warto dowiedzieć się, jak specjaliści mogą wesprzeć Cię w odzyskaniu płynności finansowej. Dzięki temu, nawet jeśli w obecnej sytuacji Twoje długi przewyższają posiadany majątek, to dzięki renegocjacji umów oraz ustaleniu nowego harmonogramu spłaty zobowiązań – możliwe jest zachowanie przynajmniej części gospodarstwa rolnego i zarabiania na nim.

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL