× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt

Rolnicy są szczególną grupą zawodową zmagającą się w swojej działalności z wieloma przeciwnościami i nieprzewidywalnymi sytuacjami – choćby pogodowymi. Od lat chętnie udzielamy im pomocy w wyjściu z zadłużenia poprzez prawną ochronę przed wierzycielami i egzekucją oraz tworząc warunki do spłaty należności odpowiednie do możliwości finansowych.

Ostatnio zgłosił się do nas klient prowadzący gospodarstwo rolne ukierunkowane na hodowlę bydła, sprzedaż mleka oraz uprawę na własne potrzeby.
W ostatnim czasie rolnik doświadczył nieprzewidzianej sytuacji. Jego zwierzęta zainfekowała choroba, co spowodowało znaczny ubytek wielkości stada. Automatycznie obniżyła się też cena żywca. Dodatkowo utrzymywanie się cen sprzedaży mleka na tym samym poziomie od kilku lat (nieadekwatnym do wzrostu kosztów produkcji i cen pasz, nawozów, paliwa) tylko pogłębiało straty i uniemożliwiało klientowi regularną spłatę rat kredytowych.
Po analizie sytuacji naszego klienta podjęliśmy decyzję o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w celu zmniejszenia łącznej kwoty zobowiązań, wydłużenia terminu ich spłaty oraz zyskania kilku miesięcy „wakacji kredytowych”  na poukładanie spraw w gospodarstwie (w tym odbudowę stada).
Liczba wierzycieli ujętych w spisie wynosiła 7 podmiotów, głównie pożyczkodawcy/kredytodawcy. Na Zgromadzeniu Wierzycieli zebraliśmy głosy od 3 wierzycieli, z czego większość kapitałowa zagłosowała za układem, a jeden wierzyciel oddał głos nieważny z uwagi na brak prawidłowego pełnomocnictwa. Po przyjęciu układu na zgromadzeniu złożyliśmy wniosek do sądu o zatwierdzenie układu.
Już po miesiącu od złożenia wniosku, sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu. Jak widać nie każdy z wierzycieli musi się zgadzać z warunkami układu, aby taki układ został przyjęty, a nawet ci z nich, którzy nie głosowali są objęcie jego propozycjami
Łączna kwota zobowiązań naszego klienta w dniu otwarcia wynosiła ok. 400.000 zł. W wyniku postępowania restrukturyzacyjnego umorzono ok. 60.000 zł, zaś pozostałą kwotę rozłożyliśmy klientowi na raty w dłuższym okresie czasu. Klient zyskał również ochronę przed egzekucją oraz więcej spokoju i czasu uporządkowanie spraw w swoim gospodarstwie.

Jeśli Państwa firma przechodzi podobne trudności, zapraszamy do kontaktu. Z pomocy w ramach restrukturyzacji, czyli tzw. postępowania o zatwierdzenie układu może skorzystać rolnik (przedsiębiorca) prowadzący działalność rolniczą. Oznacza to, że jego działalność jest zorganizowana, a rolnik wytwarza i sprzedaje produkty.
Im szybciej rozpocznie się proces restrukturyzacji, tym większe szanse na powodzenie!

Inne studium przypadku znajdziesz tutaj.

Sprawdź także: 

Układ z wierzycielami w Przyśpieszonym postępowaniu układowym


Dodano: 7 grudnia 2021r.
Tagi:

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL