× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Czyli jak oddłużyć firmę, jak oddłużyć gospodarstwo rolne?

W związku z coraz poważniejszym kryzysem gospodarczym jaki dotyka wiele firm i coraz większym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców podjęciem działań mających na celu ochronę przed wierzycielami firmom z problemem niewypłacalności proponujemy skorzystanie z możliwości otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, na podstawie ustawy  o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086 ze zm; zwanej dalej: Tarcza 4.0), zgodnie z wymogami art. 210 i kolejnych ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 978 ze zm; zwanej dalej: Pr. Rest.) i jest to postępowanie korzystne dla każdej ze stron, ponieważ klient zadłużony stojący o krok przed upadłością w restrukturyzacji dostaje szanse na spłatę zobowiązań z większą korzyścią dla wierzyciela niż w przypadku likwidacji firmy przez syndyka.

 

Korzyści płynące dla Klienta w tym zakresie, to przede wszystkim:

  • uproszczona i szybka forma postępowania wprowadzona Tarczą 4.0, pozwalająca otworzyć postępowanie od momentu podpisania umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym i obwieszczenia w MSiG – to zajmuje tylko tydzień.
  • możliwość uzyskania znacznej redukcji zobowiązań klienta w tym odsetek, ewentualnych kosztów sądowych i komorniczych. Możliwa redukcja nawet o 30%
  • karencja oraz wydłużenie terminów spłaty zobowiązań (do 10 lat) – nowy harmonogram spłat, nowa historia kredytowa
  • wstrzymanie egzekucji komorniczych oraz zawieszenie już prowadzonych – natychmiastowo w tydzień po podpisaniu umowy.
  • ochrona przed wypowiedzeniem umów kredytowych/ pożyczkowych/ najmu w trakcie trwania postępowania – kredyty nie są wypowiedziane, banki nie naliczają dodatkowych kosztów!

 

Kto może starać się o przyśpieszone postępowanie układowe?

  • Każda forma prowadzenia działalności, nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa, ilość zatrudnionych osób, obroty, postępowanie to jest przeznaczone także dla osób prowadzących gospodarstwo rolne
  • Zobowiązania, które są trudne do spłaty, którego zaległości finansowe przekraczają 400 000 złotych i nie chodzi tutaj o przeterminowane płatności, a o wszystkie zobowiązania łącznie, razem także z kredytami płaconymi na bieżąco. Nie ma górnej granicy, im większe zobowiązania, tym większa korzyść dla przedsiębiorcy!
  • Chęci. Psychologiczna bariera do skorzystania z nowej formy pomocy od Państwa. Postępowanie układowe to jeden krok przed upadłością firmy, dla każdego kolejna pożyczka wydaje się być prostszym rozwiązaniem.

Dlaczego warto się umówić na spotkanie?

Spotkanie z doradcą VINDICO jest niezobowiązujące. Podczas rozmowy nasz pracownik ocenia problem i wskazuje dostępne rozwiązania, z których można skorzystać. W swoim portfelu posiadamy rozwiązania niestandardowe, których znajomość pozwala nam pomóc przywrócić płynność finansową.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony zachęcamy do kontaktu z naszym przedstawicielem.

W sytuacji nadmiernie skomplikowanych proponujemy pomoc w sporządzeniu wniosku o sanację i reprezentacja we właściwym Sądzie.

 

Wykaz prowadzonych przez VINDICO postępowań restrukturyzacyjnych znajdziecie Państwo tutaj. 

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL