× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Przyśpieszona restrukturyzacja, czyli jak oddłużyć firmę, jak oddłużyć gospodarstwo rolne?

Postępowanie mające na celu umożliwienie spłaty zobowiązań w drodze zawarcia porozumienia z wierzycielami. Zakłada wypracowanie pewnego konsensusu pomiędzy zabezpieczeniem słusznych praw wierzycieli a przywróceniem płynności finansowej przedsiębiorcy. Tę kwestię reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – prawo restrukturyzacyjne

 • forma pomocy publiczno-prawnej skierowana do Przedsiębiorców borykających się z utratą płynności finansowej, zatorami płatniczymi, trudnościami w regulowaniu zobowiązań
 • postępowanie mające na celu umożliwienie niezakłóconego funkcjonowania firmy (bez widma egzekucji, bez konieczności zamknięcia działalności)
 • zawarcie porozumienia z wierzycielami – zmiana aktualnie obowiązujących umów i harmonogramów spłat (możliwe częściowe umorzenia/wydłużenie okresu spłat/ wprowadzenie karencji)

Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec przedsiębiorców niewypłacalnych bądź zagrożonych niewypłacalnością.

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeśli opóźnienie przekracza 3 miesiące.

Za niewypłacalną uznaje się również osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną, której zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się.

Korzyści płynące z restrukturyzacji, to przede wszystkim:

 • uproszczona i szybka forma postępowania , pozwalająca otworzyć postępowanie od momentu podpisania umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym i obwieszczenie w sądowym systemie KRZ – to zajmuje tylko tydzień.
 • możliwość uzyskania znacznej redukcji zobowiązań klienta w tym odsetek, ewentualnych kosztów sądowych i komorniczych. Możliwa redukcja nawet o 30%
 • karencja oraz wydłużenie terminów spłaty zobowiązań (do 10 lat) – nowy harmonogram spłat, nowa historia kredytowa
 • wstrzymanie egzekucji komorniczych oraz zawieszenie już prowadzonych – natychmiastowo w tydzień po podpisaniu umowy.
 • ochrona przed wypowiedzeniem umów kredytowych/ pożyczkowych/ najmu w trakcie trwania postępowania – kredyty nie są wypowiedziane, banki nie naliczają dodatkowych kosztów!

Kto może starać się o przyśpieszoną restrukturyzację?

 • Każda forma prowadzenia działalności, nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa, ilość zatrudnionych osób, obroty, postępowanie to jest przeznaczone także dla osób prowadzących gospodarstwo rolne
 • Zobowiązania, które są trudne do spłaty, którego zobowiązania finansowe przekraczają 400 000 złotych i nie chodzi tutaj o przeterminowane płatności, a o wszystkie zobowiązania łącznie, razem także z kredytami płaconymi na bieżąco. Nie ma górnej granicy, im większe zobowiązania, tym większa korzyść dla przedsiębiorcy!
 • Chęci. Psychologiczna bariera do skorzystania z nowej formy pomocy od Państwa. Postępowanie układowe to jeden krok przed upadłością firmy, dla każdego kolejna pożyczka wydaje się być prostszym rozwiązaniem.

Oddłużanie firm – Warszawa

Choć z początku skorzystanie z usług profesjonalnego oddłużania firm może się wydawać niezwykle trudnym krokiem, to dzięki wprowadzeniu odpowiednich działań możliwe jest uratowanie biznesu oraz przywrócenie wypłacalności. To również sposób na to, aby odzyskać wiarygodność zarówno wśród wierzycieli, jak i kontrahentów. W ramach procesu przyśpieszonej restrukturyzacji firma może zyskać nie tylko wynegocjowanie atrakcyjniejszych warunków spłaty wierzytelności, ale także analizy obecnej sytuacji w przedsiębiorstwie. Oddłużanie firm pozwala także na wyodrębnienie dotychczas nieefektywnych procesów oraz działań przedsiębiorstwa. Prawidłowo zrealizowany proces przyśpieszonej restrukturyzacji to nie tylko możliwość spłacenia zalegających wierzytelności, ale również nowy start dla przedsiębiorstwa.

Przyśpieszona restrukturyzacja firmy – zamiast upadłości

Przyśpieszona restrukturyzacja to często jedyne wyjście ratujące przed upadłością przedsiębiorstwa. Warto jednak wiedzieć, że w odróżnieniu od tego działania w ramach oddłużania firmy, po prawidłowo zakończonym procesie, nadal możliwe jest prowadzenie biznesu. Do tego przy upadłości przedsiębiorca może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jeśli wykazał się lekkomyślnością lub w jakichś sposób zawinił niewypłacalności. Przy przyśpieszonej restrukturyzacji firmy nie ma takiego zagrożenia, pod warunkiem że cała procedura oraz plan naprawczy zostaną prawidłowo wdrożone. To działanie pozwalające na tymczasową ochronę dłużnika oraz wsparcie w wyjściu z długów.

Oddłużanie firmy – optymalizacja firmy

Ogromnym atutem oddłużania firmy jest możliwość optymalizacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, tak by po prawidłowo przeprowadzonej przyspieszonej restrukturyzacji, podmiot prosperował z sukcesami i był wypłacalny. W ramach tego działania mogą wystąpić zalecenia dotyczące:

 • kadry oraz planowanych zatrudnień
 • parku maszynowego,
 • środków ruchomych.

Kompletny plan przyśpieszonej restrukturyzacji firmy zawiera analizę sytuacji przedsiębiorstwa oraz wyszczególnia przyczyny, które doprowadziły do utraty płynności finansowej. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie działań naprawczych oraz optymalizacyjnych, dzięki którym podmiot może nie tylko wyjść z długów, ale również zacząć w przyszłości pomyślnie prosperować. Do tego kolejnym z działań zakładanych przy oddłużaniu firmy jest także opracowanie przyszłej strategii. W ten sposób przedsiębiorca, który zdecyduje się na przyśpieszoną restrukturyzację firmy, zyskuje ważne zalecenia biznesowe. Dzięki zawieszeniu zajęć komorniczych przedsiębiorca może zachować składniki majątku, niezbędne do prowadzenia działalności.

Do tego nowe warunki spłaty długów, które zakładają zarówno wydłużenie terminu spłaty, jak i redukcję odsetek znacząco poprawiają płynność finansową firmy oraz możliwość poradzenia sobie z dotychczas nagromadzonymi wierzytelnościami. Ze względu na takie atuty, coraz więcej osób, które stoją przed widmem niewypłacalności, decyduje się na przyśpieszoną restrukturyzację, a w efekcie skuteczne oddłużenie firmy.

Dlaczego warto się umówić na spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym?

Spotkanie z doradcą VINDICO jest niezobowiązujące. Podczas rozmowy nasz pracownik ocenia problem i wskazuje dostępne rozwiązania, z których można skorzystać. W swoim portfelu posiadamy rozwiązania niestandardowe, których znajomość pozwala nam pomóc przywrócić płynność finansową.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony zachęcamy do kontaktu z naszym przedstawicielem.

W sytuacji nadmiernie skomplikowanych proponujemy pomoc w sporządzeniu wniosku o sanację i reprezentacja we właściwym Sądzie.

Wykaz prowadzonych przez VINDICO postępowań restrukturyzacyjnych znajdziecie Państwo tutaj. 

Sprawdź także: 

Restrukturyzacja – korzyści dla zadłużonego przedsiębiorcy

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL