× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Przyśpieszona restrukturyzacja, czyli jak oddłużyć firmę, jak oddłużyć gospodarstwo rolne?

Postępowanie mające na celu umożliwienie spłaty zobowiązań w drodze zawarcia porozumienia z wierzycielami. Zakłada wypracowanie pewnego konsensusu pomiędzy zabezpieczeniem słusznych praw wierzycieli a przywróceniem płynności finansowej przedsiębiorcy. Tę kwestię reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – prawo restrukturyzacyjne

 • forma pomocy publiczno-prawnej skierowana do Przedsiębiorców borykających się z utratą płynności finansowej, zatorami płatniczymi, trudnościami w regulowaniu zobowiązań
 • postępowanie mające na celu umożliwienie niezakłóconego funkcjonowania firmy (bez widma egzekucji, bez konieczności zamknięcia działalności)
 • zawarcie porozumienia z wierzycielami – zmiana aktualnie obowiązujących umów i harmonogramów spłat (możliwe częściowe umorzenia/wydłużenie okresu spłat/ wprowadzenie karencji)

Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec przedsiębiorców niewypłacalnych bądź zagrożonych niewypłacalnością.

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeśli opóźnienie przekracza 3 miesiące.

Za niewypłacalną uznaje się również osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną, której zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się.

 

Korzyści płynące z restrukturyzacji, to przede wszystkim:

 • uproszczona i szybka forma postępowania , pozwalająca otworzyć postępowanie od momentu podpisania umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym i obwieszczenie w sądowym systemie KRZ – to zajmuje tylko tydzień.
 • możliwość uzyskania znacznej redukcji zobowiązań klienta w tym odsetek, ewentualnych kosztów sądowych i komorniczych. Możliwa redukcja nawet o 30%
 • karencja oraz wydłużenie terminów spłaty zobowiązań (do 10 lat) – nowy harmonogram spłat, nowa historia kredytowa
 • wstrzymanie egzekucji komorniczych oraz zawieszenie już prowadzonych – natychmiastowo w tydzień po podpisaniu umowy.
 • ochrona przed wypowiedzeniem umów kredytowych/ pożyczkowych/ najmu w trakcie trwania postępowania – kredyty nie są wypowiedziane, banki nie naliczają dodatkowych kosztów!

Kto może starać się o przyśpieszoną restrukturyzację?

 • Każda forma prowadzenia działalności, nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa, ilość zatrudnionych osób, obroty, postępowanie to jest przeznaczone także dla osób prowadzących gospodarstwo rolne
 • Zobowiązania, które są trudne do spłaty, którego zobowiązania finansowe przekraczają 400 000 złotych i nie chodzi tutaj o przeterminowane płatności, a o wszystkie zobowiązania łącznie, razem także z kredytami płaconymi na bieżąco. Nie ma górnej granicy, im większe zobowiązania, tym większa korzyść dla przedsiębiorcy!
 • Chęci. Psychologiczna bariera do skorzystania z nowej formy pomocy od Państwa. Postępowanie układowe to jeden krok przed upadłością firmy, dla każdego kolejna pożyczka wydaje się być prostszym rozwiązaniem.

 

Dlaczego warto się umówić na spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym?

Spotkanie z doradcą VINDICO jest niezobowiązujące. Podczas rozmowy nasz pracownik ocenia problem i wskazuje dostępne rozwiązania, z których można skorzystać. W swoim portfelu posiadamy rozwiązania niestandardowe, których znajomość pozwala nam pomóc przywrócić płynność finansową.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony zachęcamy do kontaktu z naszym przedstawicielem.

W sytuacji nadmiernie skomplikowanych proponujemy pomoc w sporządzeniu wniosku o sanację i reprezentacja we właściwym Sądzie.

 

Wykaz prowadzonych przez VINDICO postępowań restrukturyzacyjnych znajdziecie Państwo tutaj. 

 

 

Sprawdź także: 

Restrukturyzacja – korzyści dla zadłużonego przedsiębiorcy

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL