× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Co to jest restrukturyzacja? Co to jest postępowanie restrukturyzacyjne? 

Wdrożenie działań restrukturyzacyjnych

Przeprowadza się je w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Vindico Doradztwo Gospodarcze i Restrukturyzacje oferuje Państwu wdrożenie działań restrukturyzacyjnych umożliwiających ochronę przed wierzycielami i podjęcie działań naprawczych dla Państwa firmy.

 

Zarząd naszej firmy posiada licencję doradców restrukturyzacyjnych: Marcin Kopacz licencja nr 827 i Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny Daniel Zabłocki licencja nr 1008. Zgodnie z ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego spółka Vindico Doradztwo Gospodarcze i Restrukturyzacyjne może występować, jako doradca restrukturyzacyjny, nadzorca sądowy i zarządca sądowy.

 

Otwarcie postępowania naprawczego umożliwia zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez ZUS, US i innych wierzycieli, a także redukcję tych zadłużeń, rozłożenie na raty i karencje w ich spłacie. W zależności od rodzaju postępowania pozostaje możliwość pozostawienia dotychczasowego zarządu.

Aktualnie proponujemy otwarcie jednego z trzech postępowań restrukturyzacyjnych: 

W ramach współpracy z nami oferujemy wybranie dla Państwa firmy najkorzystniejszego sposobu restrukturyzacji zadłużenia, który umożliwi zachowanie potencjału firmy przy jednoczesnym zachowaniu własnego zarządu nad przedsiębiorstwem. Dodatkowo ustawa daje możliwość wskazania doradcy restrukturyzacyjnego (wystarczy 30% poparcia wierzycieli) bezpośrednio przez firmę; oznacza to, że sami możecie Państwo wskazać, kto zajmie się restrukturyzacją Państwa przedsiębiorstwa.

W zakresie procedury restrukturyzacyjnej oferujemy analizę firmy, pomoc w przygotowaniu wniosku restrukturyzacyjnego w przypadku postępowania sanacyjnego oraz otwarcie restrukturyzacji w przypadku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego poprzez Krajowy Rejestr Zadłużeń oraz w dalszych etapach planu restrukturyzacyjnego i negocjacjach z wierzycielami.

W naszym zespole posiadamy doświadczonych doradców restrukturyzacyjnych (prowadzimy pierwsze w Warszawie i drugie w Polsce postępowanie restrukturyzacyjne spółki) i zespół radców prawnych oraz profesjonalną obsługę księgowo-finansową. Każdy nasz klient ma swojego osobistego opiekuna, który pilnuje przebiegu postępowania i jest do dyspozycji klienta. Oferujemy możliwość wprowadzeniu do firmy zarządu tymczasowego.

Wykaz prowadzonych przez VINDICO postępowań restrukturyzacyjnych znajdziecie Państwo tutaj. 

 

Najwięcej otwartych postępowań restrukturyzacyjnych w 2021 roku

 

Copyright MGBI sp. z o.o. podobnie, jak rok temu przygotowało raport za rok 2021 na temat postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który jest źródłem m.in.bardzo interesujących statystyk.

Firma VINDICO Doradztwo Gospodarcze znajduje się w rankingu na zaszczytnym drugim miejscu pod względem liczby otwartych postępowań restrukturyzacyjnych.

Jest to ważna informacja, gdyż świadczy o dużym zaufaniu, jakim obdarzyli nas nasi klienci powierzając los swojego przedsiębiorstwa w nasze ręce.

Dziękujemy! 

 

Chcesz podpisać umowę z doradcą restrukturyzacyjnym?

Przedsiębiorco, zastanawiasz się, czy Twój biznes przetrwa obecnie panujący kryzys? Zwiększające się koszty prowadzenia działalności sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy na spłatę swoich kredytów? Jeśli twoje zobowiązania przekraczają 500 tys zł i chcesz zmniejszyć swoje raty już dziś skontaktuj się z doradcą restrukturyzacyjnym i porozmawiaj o negocjacjach z wierzycielami i zawarciu układu na możliwych warunkach. Zadzwoń pod numer 22 123 82 50 i porozmawiaj z doradcą restrukturyzacyjnym.

 

Sprawdź także: 

Restrukturyzacja – korzyści dla zadłużonego przedsiębiorcy

Restrukturyzacja – co to?

Niestety prowadzenie działalności gospodarczej nie zawsze wiąże się z wizją dobrych dochodów i sukcesów. W dzisiejszych czasach rynek jest niezwykle zmienny, a w obliczu zmiennej inflacji popyt na niektóre usługi i produkty maleje. Do tego, jeśli dodać sytuację związaną z pandemią COVID-19, wiele firm miało utrudnioną możliwość działania. Co więcej – zobowiązania niestety nadal muszą być opłacane, co wpływa na to, że przedsiębiorstwa coraz bardziej są zadłużone. W takiej sytuacji jedyną deską ratunku przed upadłością jest restrukturyzacja firmy. Definicja jej polega na wprowadzeniu zmian w majątku przedsiębiorstwa, które mają na celu poprawę jego sytuacji oraz przywrócenie płynności finansowej. W dużej mierze jest to działanie pozwalające na uratowanie firmy przed utratą majątku i zamknięciem. Restrukturyzacji mogą być poddane zarówno osoby cywilne, prawne, jak i spółki akcyjne czy z ograniczoną odpowiedzialnością. Istotny jest fakt, aby podmiot miał zdolność prawną. 

Restrukturyzacja firmy – jakie obszary obejmuje? 

Warto wiedzieć, że w zależności od tego, jaki jest charakter prowadzonej działalności, można wyróżnić kilka rodzajów restrukturyzacji przedsiębiorstwa, które obejmują obszary:

  • produkcyjne

Analizie jest poddany proces produkcyjny, dzięki czemu możliwe jest wprowadzenie zmian modernizacyjnych i optymalizujących koszty wyrobu.

  • kadrowe

Firma w restrukturyzacji stoi przed wieloma trudnymi decyzjami, które należy podjąć, aby możliwe było przywrócenie wypłacalności. Restrukturyzator może w toku tego procesu zalecić zmianę wynagrodzeń lub redukcję zatrudnienia.

  • finansowe i majątkowe

Najczęściej restrukturyzacja przedsiębiorstwa dotyczy optymalizacji finansowej przedsiębiorstwa. W jej ramach prowadzone są negocjacje z wierzycielami dotyczące umorzenie odsetek, wydłużenia okresu spłaty zobowiązania czy uzyskania korzystniejszych warunków. W ten sposób zarówno firma w restrukturyzacji zyskuje możliwość odzyskania wypłacalności, jak i wierzyciele mogą liczyć na spłatę zobowiązań. Należy także pamiętać, że analizie zostają poddane składniki majątku przedsiębiorstwa. W zależności od zaleceń część aktywów lub pasywów może zostać sprzedana, co pozwala na szybszą spłatę zobowiązań i poprawę prosperowania firmy.

To tylko kilka głównych obszarów, na które wpływ ma restrukturyzacja przedsiębiorstwa. W zależności od stanu i rodzaju działalności, zmiany mogą zajść także w organizacji, strukturze czy nawet tytule własności firmy.

Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa – kiedy warto się zastanowić nad jej przeprowadzeniem?

Podjęcie decyzji o restrukturyzacji firmy może być trudnym zadaniem. Jednak zwłoka nie jest wskazana, gdyż każdy dzień może mieć znaczenie dla przedsiębiorstwa tonącego w długach. Wśród przesłanek świadczących o tym, aby przeprowadzić proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa, można wymienić:

  • niewypłacalność

Z miesiąca na miesiąc liczba zaległości przedsiębiorstwa rośnie? Coraz trudniej uzbierać fundusze na wynagrodzenia dla pracowników? Zatem zachodzi ryzyko niewypłacalności. W takich sytuacjach niezbędne jest wprowadzenie gwałtownych zmian zarówno w majątku firmy, jak i sposobie prowadzenia przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe będzie przywrócenie biznesu do odpowiedniego stanu.

  • wysokość zobowiązań przekracza wartość majątku

Kolejną przesłanką do przeprowadzenia restrukturyzacji firmy, jest jej bilans finansowy. Jeśli zaciągnięte zobowiązania przekraczają wartość majątku, sąd może zatwierdzić proces restrukturyzacyjny.

  • trudna sytuacja firmy utrzymuje się od 2 lat 

To kolejny czynnik, który umożliwia zatwierdzenie restrukturyzacji. Należy pamiętać, że takiemu procesowi są poddawane przedsiębiorstwa nie w chwilowej złej sytuacji finansowej, ale te, które w innym przypadku będą musiały ogłosić upadłość. 

Jeśli Twoja firma spełnia wszystkie te przesłani, odpowiednim rozwiązaniem może być przeprowadzenie restrukturyzacji. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku, który pozwoli na zatwierdzenie układu pomiędzy zadłużonym przedsiębiorstwem a wierzycielami. Sąd wydając decyzję o restrukturyzacji firmy, bierze pod uwagę czy zawarte porozumienie ma odpowiednie warunki. W przypadku, gdyby był on niekorzystny dla wierzycieli, może nie dojść do zatwierdzenia tego procesu. 

Przeczytaj – Czym zajmuje się doradca restrukturyzacyjny?

Restrukturyzacja spółki – na czym polega?

Spółka w restrukturyzacji stoi przed wieloma zmianami. Sam proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest przeprowadzany przez licencjonowanego specjalistę. Restrukturyzator musi mieć odpowiednie wykształcenie i zdać państwowy egzamin.  Może być on wyznaczony przez dłużnika lub sąd, który uwzględnia wniosek zadłużonej firmy. Podczas tego procesu rola restrukturyzatora polega na zarządzaniu postępowaniem. W ramach postępowania wprowadzane są zmiany, które mają na celu oddłużenie firmy i doprowadzenie jej do stanu, w którym znów może poprawnie prosperować i zarabiać.

Dlaczego zadłużone firmy decydują się na restrukturyzację?

Część zadłużonych przedsiębiorców zastanawia się, co tak naprawdę można uzyskać przez restrukturyzację firmy? Otóż w przeciwieństwie do ogłoszenia upadłości, nadal możliwe jest prowadzenie działalności. Wśród największych korzyści, jakie może uzyskać przedsiębiorca można wymienić:

  • obniżenie zadłużenia, dzięki czemu łatwiej jest wywiązać się z zobowiązań

W ramach restrukturyzacji firmy przeprowadzane są negocjacje z wierzycielami. Dzięki temu możliwe jest wypracowanie nowych warunków spłaty oraz umorzenie części odsetek. Dzięki temu przedsiębiorstwo ma mniejsze zadłużenie, które dodatkowo jest rozłożone na dłuższy okres spłaty. Nowy harmonogram pozwala na efektywniejsze uiszczanie zobowiązań.

  • ochrona przed egzekucją komorniczą, co pozwala na utrzymanie majątku firmy

Jedną z najbardziej stresujących chwil dla właścicieli firm jest zajęcie majątku oraz egzekucja komornicza. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa wszelkie czynności związane z tym są zawieszone, dzięki czemu możliwa jest ochrona zarówno aktywów, jak i pasywów. Co więcej, nie zostaną wszczęte także nowe egzekucje komornicze.

Firma w restrukturyzacji ma nadal możliwość zarabiania i utrzymania przynajmniej części zatrudnianych pracowników. Po wprowadzeniu zmian wiele przedsiębiorstw wychodzi z zadłużenia i dobrze prosperuje.

Obsługiwane miasta: Białystok, Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Gniezno, Kalisz, Katowice, Kielce, Konin, Koszalin, Kraków, Lublin, Nowy Sącz, Łódź, Olsztyn, Piła, Poznań, Radom, Rzeszów, Siemianowice Śląskie, Słupsk, Sopot, Sosnowiec, Szczecin, Tarnowskie Góry, Tarnów, Toruń, Tychy, Wałbrzych, Wrocław, Zabrze

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL