× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
Kiedy w 2016 roku nad polem pewnego rolnika w województwie suwalskim przeleciało stado żurawi – dwa dni po tym, jak pole to obsiał kukurydzą – nie wiedział, że oto zaczyna się historia, która swoje zwieńczenie będzie miała dopiero 6 lat później.

 

Jesienią podczas żniw okazało się, że zyski z ogołoconych przez żurawie plonów nawet w połowie nie pokrywają rat kredytów, które rolnik zaciągnął na zakup maszyn rolniczych, a także na kredyt hipoteczny, który został zaciągnięty na budowę nowoczesnej obory dla krów. Rolnik długo szukał wyjścia z tej sytuacji zaciągając kolejne zobowiązania na spłatę  poprzednich, czyli wpadając w pętlę kredytów. Zbyt wysokie raty kredytów sprawiły, że banki wypowiedziały umowy kredytowe.

Komornik wszczął egzekucję komorniczą przeciwko rolnikowi.

Naturalną konsekwencją opóźnień w spłacie kredytów jest sprzedaż wierzytelności przez banki do firm windykacyjnych i funduszy sekurytyzacyjnych, a tych z kolei skierowanie spraw o zapłatę do sądu. Kiedy sprawy sięgnęły egzekucji komorniczych rolnik nie miał już praktycznie żadnych szans na spłatę zobowiązań i uratowanie gospodarstwa. W roku 2020 doradca finansowy polecił mu złożenie wniosku o restrukturyzację sądową i tak rolnik trafił do doradcy restrukturyzacyjnego w VINDICO.

Głosowanie nad układem

Prowadzone przez 2 lata postępowanie układowe miało swoje zwieńczenie w 2022 roku, gdy udało się zawrzeć porozumienie ze wszystkimi wierzycielami podczas zgromadzenia. Przedstawiono porównanie spłaty wierzytelności w postępowaniu układowym oraz w upadłościowym, co stanowiło ostateczną alternatywę dla rolnika – sprzedaż wymuszona w przetargach nie starczyłaby na pokrycie wszystkich zobowiązań, dlatego wierzyciele w większości oddali głosy ZA UKŁADEM. Wierzyciele nie są poszkodowani przez zawarcie układu i

Umorzenie części zobowiązań

Doradca restrukturyzacyjny uzyskał umorzenie wierzytelności głównej do spłaty na poziomie kwotą ok. 283 tys. zł, co stanowi prawie 20% sumy zobowiązań Dłużnika. Dodatkowo umorzono dużą część odsetek oraz kosztów komorniczych. Ponieważ wysokość raty dostosowane są do możliwości spłaty zobowiązań rolnik wreszcie ma szansę spłacić zobowiązania bez obciążenie egzekucją komorniczą i dodatkowych kosztów. 

Sukces w zawieraniu układów jest dla nas każdorazowo ogromną satysfakcją z pracy i motywacją do tego, by chronić przedsiębiorców przed ogłoszeniem upadłości.

Sprawdź także:

Jak oddłużyć gospodarstwo rolne? Analiza przypadku.


Dodano: 17 czerwca 2022r.
Tagi: historia, case tudy,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL