× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Jóźwiak Patryk w restrukturyzacji (Sielc)
NIP: 543-218-27-72
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: -
Telefon: -
E-mail: biuro@vindico.pl

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38390. Jóźwiak Patryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Patryk Jóźwiak w Sielcach. [BMSiG-37408/2021]

Patryk Jóźwiak prowadzący Gospodarstwo Rolne Patryk Jóźwiak z siedzibą: Sielc 46, 17-120 SIELC (NIP 543-218-27-72, PESEL dane ukryte) na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008) Dniem układowym jest dzień 14.06.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 113/2021 (6258) z dnia 15 czerwca 2021 r. → Pozycja 38390

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL