× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Jóźwiak Patryk w restrukturyzacji (Sielc)
NIP: 543-218-27-72
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: -
Telefon: -
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 4454. Jóźwiak Patryk prowadzący Gospodarstwo Rolne Patryk Jóźwiak w Sielcu. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRz 54/21. [BMSiG-3557/2022]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Patryka Jóźwiaka prowadzącego Gospodarstwo Rolne Patryk Jóźwiak, adres: Sielc 46, 17-120 Sielc (NIP 5432182772, PESEL 93070302033), informuje, że Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GRz 54/21, o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, w dniu 30 grudnia 2021 r. postanowił:
I. zatwierdzić układ przyjęty przez wierzycieli dłużnika Patryka Jóźwiaka prowadzącego Gospodarstwo Rolne Patryk Jóźwiak, adres: Sielc 46, 17-120 Sielc, PESEL dane ukryte, NIP 5432182772, w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym wszczętym na podstawie Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), o następującej treści:
Grupa I: wierzyciele publicznoprawni: 1. Wprowadzenie 1-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, w 2 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
Grupa II: wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 3.500,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 1-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 70% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 1 miesiąc w związku z okresem karencji, w 2 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa III: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 3.500,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 10.500,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup: 1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 35% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące, w związku z okresem karencji, w 69 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa IV: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 10.500,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 40.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup: 1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 70% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące, w związku z okresem karencji, w 72 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa V: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 40.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 70.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup: 1. Wprowadzenie 6-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 70% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 6 miesięcy w związku z okresem karencji, w 91 miesięcznych ratach, przy czym:
– raty od 1 do 18 płatne będą w wysokości 0,3333% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; – raty od 19 do 42 płatne będą w wysokości 0,8% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 43 do 66 płatne będą w wysokości 1,25% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 67 do 91 płatne będą w wysokości 1,79205% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa VI: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 70.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 120.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 6-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 35% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 6 miesięcy, w związku z okresem karencji, w 62 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa VII: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 120.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 200.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup: 1. Wprowadzenie 6-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 70% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 6 miesięcy w związku z okresem karencji, w 100 miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 do 30 płatne będą w wysokości 0,3333% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 31 do 59 płatne będą w wysokości 0,55% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 60 do 78 płatne będą w wysokości 1,6% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 79 do 100 płatne będą w wysokości 1,984139% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa VIII: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 200.000,01 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 6-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 70% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 6 miesięcy w związku z okresem karencji, w 101 miesięcznych ratach, przy czym:
– raty od 1 do 30 płatne będą w wysokości 0,5% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; – raty od 31 do 91 płatne będą w wysokości 0,75% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;
– raty od 92 do 101 płatne będą w wysokości 3,925% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa IX: wierzyciele zabezpieczeni na nieruchomościach dłużnika, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 250.000,00 zł:
1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 92 miesięcznych równych ratach. Odsetki i inne należności uboczne powstałe po dniu układowym wyliczone zostaną zgodnie z warunkami pierwotnych umów, zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.).
Grupa X: wierzyciele zabezpieczeni na nieruchomościach dłużnika, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 250.000,01 zł: 1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 145 miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 do 120 płatne będą w wysokości 0,16667% kwoty wierzytelności każda; – raty od 121 do 145 płatne będą w wysokości 3,2% kwoty wierzytelności każda;
3. Odsetki i inne należności uboczne powstałe po dniu układowym wyliczone zostaną zgodnie z warunkami pierwotnych umów, zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.).
Grupa XI: wierzyciele zabezpieczeni na ruchomościach dłużnika oraz wierzyciele z tytułu umowy leasingu, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 250.000,00 zł:
1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 69 miesięcznych równych ratach. Odsetki i inne należności uboczne powstałe po dniu układowym wyliczone zostaną zgodnie z warunkami pierwotnych umów, zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.).
Grupa XII: wierzyciele zabezpieczeni na ruchomościach dłużnika oraz wierzyciele z tytułu umowy leasingu, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 250.000,01 zł:
1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące w związku z okresem karencji, w 118 miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 do 106 płatne będą w wysokości 0,41667% kwoty wierzytelności każda; – raty od 107 do 118 płatne będą w wysokości 4,6528% kwoty wierzytelności każda;
3. Odsetki i inne należności uboczne powstałe po dniu układowym wyliczone zostaną zgodnie z warunkami pierwotnych umów, zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.).
W zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do przedterminowej spłaty wierzytelności objętej układem. Przedterminowa rata zarachowana będzie na poczet skrócenia okresu spłaty układu, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości rat układu na tym samym poziomie, z wyjątkiem ostatniej raty układu, która jest ratą wyrównawczą.
II. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom dłużnika przysługuje zażalenie na postawienie o zatwierdzeniu układu, które wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Osoby uprawnione do wniesienia zażalenia mogą je wnieść we wskazanym wyżej terminie do Sądu Okręgowego w Białymstoku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 017/2022 (6416) z dnia 26 stycznia 2022 r. → Pozycja 4454

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

15 czerwca 2021

Poz. 38390. Jóźwiak Patryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Patryk Jóźwiak w Sielcach. [BMSiG-37408/2021]

Patryk Jóźwiak prowadzący Gospodarstwo Rolne Patryk Jóźwiak z siedzibą: Sielc 46, 17-120 SIELC (NIP 543-218-27-72, PESEL dane ukryte) na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008) Dniem układowym jest dzień 14.06.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 113/2021 (6258) z dnia 15 czerwca 2021 r. → Pozycja 38390

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

25 października 2021

Poz. 61163. Jóźwiak Patryk prowadzący Gospodarstwo Rolne Patryk Jóźwiak w Sielcu. [BMSiG-60202/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Patryka Jóźwiaka prowadzącego Gospodarstwo Rolne Patryk Jóźwiak, adres: Sielc 46, 17-120 Sielc (NIP 5432182772, PESEL dane ukryte), działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 13 października 2021 r., o godz. 1300. Zgromadzenie odbędzie się w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 189/2021 (6334) z dnia 29 września 2021 r. → Pozycja 61163

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

14 czerwca 2021

Poz. 38390. Jóźwiak Patryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Patryk Jóźwiak w Sielcach. [BMSiG-37408/2021]

Patryk Jóźwiak prowadzący Gospodarstwo Rolne Patryk Jóźwiak z siedzibą: Sielc 46, 17-120 SIELC (NIP 543-218-27-72, PESEL dane ukryte) na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008) Dniem układowym jest dzień 14.06.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 113/2021 (6258) z dnia 15 czerwca 2021 r. → Pozycja 38390

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL