× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Komorowska Wiesława i Komorowski Artur w restrukturyzacji
NIP: 8241605074
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47952. Komorowska Wiesława prowadząca gospodarstwo rolne w Żelazowie. [BMSiG-47131/2021]

Komorowska Wiesława prowadząca gospodarstwo rolne w miejscowości Żelazów, adres: Żelazów 6, 07-120 Korytnica, PESEL dane ukryte, na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukuryzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 20 lipca 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47952

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

20 lipca 2021

Poz. 47953. Komorowski Artur prowadzący gospodarstwo rolne Komorowski Artur w Żelazowie. [BMSiG-47139/2021]

Komorowski Artur prowadzący gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Komorowski Artur w miejscowości Żelazów, adres: Żelazów 6, 07-120 Korytnica, PESEL dane ukryte, NIP 8241605074, na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukuryzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 20 lipca 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47953

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL