× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Oleszczak Paweł prowadzący Gospodarstwo Rolne Paweł Oleszczak w restrukturyzacji (Rżaniec)
NIP: 7582179502
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 37379. Oleszczak Paweł prowadzący Gospodarstwo Rolne Paweł Oleszczak w Rżanowie. [BMSiG-36332/2021] Paweł Oleszczak prowadzący Gospodarstwo Rolne Paweł Oleszczak z siedzibą: Rżanów 40, Olszewo-Borki 07-416 (PESEL dane usunięte, NIP 758-217-95-02), na podstawie art. 15 ust. 1Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego
w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008).
Dniem układowym jest dzień 2.06.2021 r.

 

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 110/2021 (6255) z dnia 31 maja 2021 r. → Pozycja 37379.

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

10 czerwca 2021

Poz. 37379. Oleszczak Paweł prowadzący Gospodarstwo Rolne Paweł Oleszczak w Rżanowie. [BMSiG-36332/2021] Paweł Oleszczak prowadzący Gospodarstwo Rolne Paweł Oleszczak z siedzibą: Rżanów 40, Olszewo-Borki 07-416 (PESEL dane usunięte, NIP 758-217-95-02), na podstawie art. 15 ust. 1Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego
w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008).
Dniem układowym jest dzień 2.06.2021 r.

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL