× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Oleszczak Paweł prowadzący Gospodarstwo Rolne Paweł Oleszczak (Rżaniec) postępowanie umorzone
NIP: 7582179502
Status: Zakończone
Tryb: uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Umorzenie skutków postępowania restrukturyzacyjnego

Informujemy, że w postępowaniu Pana Pawła Oleszczaka układ nie został przyjęty. Postępowanie restrukturyzacyjne zostało umorzone z mocy prawa.

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

25 października 2021

Poz. 60033. Oleszczak Paweł prowadzący Gospodarstwo Rolne Paweł Oleszczak w Rżańcu. [BMSiG-59343/2021]

Nadzorca układu Pawła Oleszczaka prowadzącego Gospodarstwo Rolne Paweł Oleszczak pod adresem: Rżaniec 40, 07-416 Olszewo-Borki, PESEL dane ukryte, NIP 7582179502, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzie lanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 8 października 2021 r., o godz. 1200, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 185/2021 (6330) z dnia 23 września 2021 r. → Pozycja 60033

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

2 czerwca 2021

Poz. 37379. Oleszczak Paweł prowadzący Gospodarstwo Rolne Paweł Oleszczak w Rżanowie. [BMSiG-36332/2021] Paweł Oleszczak prowadzący Gospodarstwo Rolne Paweł Oleszczak z siedzibą: Rżanów 40, Olszewo-Borki 07-416 (PESEL dane usunięte, NIP 758-217-95-02), na podstawie art. 15 ust. 1Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego
w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008).
Dniem układowym jest dzień 2.06.2021 r.

 

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 110/2021 (6255) z dnia 31 maja 2021 r. → Pozycja 37379.

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

10 czerwca 2021

Poz. 37379. Oleszczak Paweł prowadzący Gospodarstwo Rolne Paweł Oleszczak w Rżanowie. [BMSiG-36332/2021] Paweł Oleszczak prowadzący Gospodarstwo Rolne Paweł Oleszczak z siedzibą: Rżanów 40, Olszewo-Borki 07-416 (PESEL dane usunięte, NIP 758-217-95-02), na podstawie art. 15 ust. 1Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego
w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008).
Dniem układowym jest dzień 2.06.2021 r.

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL