× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Jarosław Kujawa w restrukturyzacji
Status: W toku
Tryb: Postępowanie sanacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Gospodarstwo Rolne Jarosław Kujawa w restrukturyzacji

Gospodarstwo Rolne Jarosław Kujawa w restrukturyzacji

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie o otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika, którym jest: Jarosław Kujawa prowadzący wspólnie z żoną Ireną Kujawa działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Jarosław Kujawa w miejscowości Świegocin 12, gmina Radzanowo, PESEL: DANE UKRYTE,sygnatura akt PL1P/GR/14/2022, postanowił:

  1. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika, którym jest: Jarosław Kujawa prowadzący wspólnie z żoną Ireną Kujawa działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Jarosław Kujawa w miejscowości Świegocin 12, gmina Radzanowo, PESEL: DANE UKRYTE
  2. odebrać zarząd własny dłużnikowi, przy czym zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu;
  3. wyznaczyć zarządcę, którego funkcję pełnić będzie: Daniel Zabłocki (numer licencji 1008);
  4. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny.

Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.

Pobierz załącznik
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL