× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Barbara Pokorska oraz Barbara Pokorska "DONNET", Dobrska Kolonia
NIP: 5671720646
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: -
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 25975. Pokorska Barbara prowadząca Gospodarstwo
Rolne w Dobrskiej Kolonii oraz prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą Barbara Pokorska DONNET w Płońsku.
[BMSiG-24557/2021]
Barbara Pokorska (PESEL 77101309561) prowadząca: Gospodarstwo
Rolne z siedzibą: Dobrska Kolonia 14, 09-166, prowadząca:
Barbara Pokorska „DONNET” z siedzibą w Płońsku,
ul. Płocka 19e, 09-100, (NIP 5671720646), na podstawie art. 15
ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania
kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”),
informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu
prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.)
ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r.,
o której mowa wyżej.
Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Marcin
Kopacz (nr licencji:827).
Dniem układowym jest dzień 8 kwietnia 2021 r.

 

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 76/2021 (6221) z dnia 21 kwietnia 2021 r. → Pozycja 25975.

Pobierz załącznik
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL