× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Barbara Pokorska oraz Barbara Pokorska "DONNET" w restrukturyzacji (Dobrska Kolonia)
NIP: 5671720646
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: -
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 65142. Pokorska Barbara prowadząca Gospodarstwo Rolne w Dobrskiej Kolonii oraz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Pokorska DONNET w Płońsku. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRz 8/21. [BMSiG-64387/2021]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 września 2021 r., o sygn akt V GRz 8/21, umorzył postępowanie o zatwierdzenie układu dłużnika Barbary Pokorskiej (PESEL dane ukryte), prowadzącej Gospodarstwo Rolne, adres: Dobrska Kolonia 14, 09-166, oraz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Pokorska „DONNET”, adres: ul. Płocka 19e, 09-100 Płońsk, (NIP 5671720646). Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni (art. 327 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego), do Sądu Okręgowego w Płocku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock. Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu (art. 334 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego).

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 202/2021 (6347) z dnia 18 października 2021 r. → Pozycja 65142

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

29 lipca 2021

Poz. 48886. Pokorska Barbara prowadząca Gospodarstwo Rolne w Dobrskiej Kolonii oraz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Pokorska DONNET w Płońsku. [BMSiG-48105/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Barbary Pokorskiej (PESEL 77101309561) prowadzącej Gospodarstwo Rolne, adres: Dobrska Kolonia 14, 09-166, oraz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Pokorska „DONNET”, adres: ul. Płocka 19e, 09-100 Płońsk (NIP 5671720646), działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 20 sierpnia 2021 r., o godz. 1200, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Kopacz, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 145/2021 (6290) z dnia 29 lipca 2021 r. → Pozycja 48886

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

21 kwietnia 2021

Poz. 25975. Pokorska Barbara prowadząca Gospodarstwo
Rolne w Dobrskiej Kolonii oraz prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą Barbara Pokorska DONNET w Płońsku.
[BMSiG-24557/2021]
Barbara Pokorska (PESEL 77101309561) prowadząca: Gospodarstwo
Rolne z siedzibą: Dobrska Kolonia 14, 09-166, prowadząca:
Barbara Pokorska „DONNET” z siedzibą w Płońsku,
ul. Płocka 19e, 09-100, (NIP 5671720646), na podstawie art. 15
ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania
kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”),
informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu
prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.)
ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r.,
o której mowa wyżej.
Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Marcin
Kopacz (nr licencji:827).
Dniem układowym jest dzień 8 kwietnia 2021 r.

 

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 76/2021 (6221) z dnia 21 kwietnia 2021 r. → Pozycja 25975.

Pobierz załącznik
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL