× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
SŁAWOMIR DUDZIŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE WIR-OIL w restrukturyzacji (Wierzbica)
NIP: 9221642546
Status: W toku
Tryb: przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 57478. Dudziński Sławomir prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sławomir Dudziński Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WIR-OIL w Wierzbicy. [BMSiG-56672/2021]

Sławomir Dudziński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sławomir Dudziński Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WIR-OIL z siedzibą: Wierzbica 1a, 22-330 Rudnik (PESEL dane ukryte, NIP 9221642546), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowane przez: Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 9.09.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 176/2021 (6321) z dnia 10 września 2021 r. → Pozycja 57478

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL