× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. w restrukturyzacji
KRS: 0000406661
NIP: 1231267063
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Dane postępowania:
Sygnatura akt: brak
Sygnatura wniosku: brak
Data ogłoszenia upadłości: 2021-03-10

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: -
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Postanowienie o zatwierdzeniu układu

ESS Energy Saving Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS nr 0000406661, NIP: 1231267063, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 28 grudnia 2011 r. Sygn. akt XVIII GRz 76/21.

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika ESS Energy Saving Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dobra 54/41, 00-312 Warszawa (KRS: 0000406661, NIP: 1231267063) informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 1 grudnia 2021 r. o sygn. akt XVIII GRz 76/21 postanowił:

Zatwierdzić układ zawarty w drodze samodzielnego zbierania głosów przez ESS Energy Saving Solutions S.A. w Warszawie, ul. Dobra 54/41, 00-312 Warszawa, KRS 0000406661, NIP 1231267063

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

25 października 2021

Poz. 48259. ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000406661. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2011 r., sygn. akt XVIII GRz 76/21. [BMSiG-47480/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika ESS Energy Saving Solutions Spółka Akcyjna z sie dzibą w Warszawie, adres: ul. Dobra 54/41, 00-312 Warszawa (KRS 0000406661, NIP 1231267063), informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 2 lipca 2021 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 12 lipca 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt XVIII GRz 76/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48259

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 35105. ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000406661. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2011 r. [BMSiG-34097/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika ESS Energy Saving Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000406661, NIP 1231267063), działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 2 lipca 2021 r. o godz. 1200. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelari Doradztwa Gospodarczego i Restrukturyzacyjnego Daniela Zabłockiego w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 103/2021 (6248) z dnia 31 maja 2021 r. → Pozycja 35105

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

10 marca 2021

Poz. 17600. ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000406661. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2011 r. [BMSiG-16141/2021]

ESS Energy Saving Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dobra 54/41, 00-312 Warszawa, nr KRS 0000406661, NIP 1231267063, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu, w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Daniel Zabłocki (nr licencji 1008), adres: ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa. Dniem układowym jest dzień 10 marca 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 49/2021 (6194) z dnia 12 marca 2021 r. → Pozycja 17600

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

12 marca 2021

Poz. 17600. ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000406661. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2011 r. [BMSiG-16141/2021]

ESS Energy Saving Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dobra 54/41, 00-312 Warszawa, nr KRS 0000406661, NIP 1231267063, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu, w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Daniel Zabłocki (nr licencji 1008), adres: ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa. Dniem układowym jest dzień 10 marca 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 49/2021 (6194) z dnia 12 marca 2021 r. → Pozycja 17600

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL