× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. w restrukturyzacji
KRS: 0000406661
NIP: 1231267063
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Dane postępowania:
Sygnatura akt: brak
Sygnatura wniosku: brak
Data ogłoszenia upadłości: 2021-03-10

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: -
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 17600. ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000406661. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2011 r. [BMSiG-16141/2021]

ESS Energy Saving Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dobra 54/41, 00-312 Warszawa, nr KRS 0000406661, NIP 1231267063, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu, w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Daniel Zabłocki (nr licencji 1008), adres: ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa. Dniem układowym jest dzień 10 marca 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 49/2021 (6194) z dnia 12 marca 2021 r. → Pozycja 17600

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

12 marca 2021

Poz. 17600. ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000406661. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2011 r. [BMSiG-16141/2021]

ESS Energy Saving Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dobra 54/41, 00-312 Warszawa, nr KRS 0000406661, NIP 1231267063, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu, w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Daniel Zabłocki (nr licencji 1008), adres: ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa. Dniem układowym jest dzień 10 marca 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 49/2021 (6194) z dnia 12 marca 2021 r. → Pozycja 17600

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL