× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Suska Agnieszka w restrukturyzacji (Niedzbórz)
Status: W toku
Tryb: przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 66350. Suska Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w Modełce. [BMSiG-65552/2021]

Agnieszka Suska (PESEL dane ukryte) prowadząca działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego, adres: Modełka 9, 06-458 Niedzbórz, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej.
Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008).
Dniem układowym jest dzień 21.10.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. → Pozycja 66350

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL