× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne ŁUKASZ BAJWOLUK w restrukturyzacji (Antoniówka)
Status: W toku
Tryb: postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Radomiu
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Adres: ul. Warszawska 1, 26-600 Radom

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Marcin Kopacz
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

Poz. 48877. Bajwoluk Łukasz prowadzący działalność rolniczą oraz gospodarczą pod nazwą Usługi rolnicze Łukasz Bajwoluk w Antoniówce. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRz 22/21. [BMSiG-48124/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Łukasza Bajwoluka prowadzącego działalność rolniczą oraz gospodarczą pod nazwą Usługi rolnicze Łukasz Bajwoluk w Antoniówce (NIP 9222616373, PESEL dane ukryte), informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 15 lipca 2021 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 20 lipca 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt IX GRz 22/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 145/2021 (6290) z dnia 29 lipca 2021 r. → Pozycja 48877

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

25 października 2021

Poz. 42269. Bajwoluk Łukasz prowadzący działalność rolniczą oraz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi rolnicze Łukasz Bajwoluk w Antoniówce. [BMSiG-41352/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Łukasza Bajwoluka prowadzącego działalność rolniczą oraz gospodarczą pod nazwą Usługi rolnicze Łukasz Bajwoluk w Antoniówce (NIP 9222616373, PESEL dane ukryte), działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 15 lipca 2021 r., o godz. 1200, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Kopacz, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 124/2021 (6269) z dnia 30 czerwca 2021 r. → Pozycja 42269

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

19 marca 2021

Poz. 19652. Bajwoluk Łukasz prowadzący działalność rolniczą oraz gospodarczą pod nazwą Usługi rolnicze Łukasz Bajwoluk w Antoniówce. [BMSiG-18442/2021]

ŁUKASZ BAJWOLUK (PESEL dane ukryte) prowadzący działalność rolniczą oraz gospodarczą pod nazwą Usługi rolnicze Łukasz Bajwoluk z siedzibą w Antoniówce (NIP 9222616373), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Marcin Kopacz (nr licencji 827). Dniem układowym jest dzień 19.03.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 55/2021 (6200) z dnia 22 marca 2021 r. → Pozycja 19652

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

22 marca 2021

Poz. 19652. Bajwoluk Łukasz prowadzący działalność rolniczą oraz gospodarczą pod nazwą Usługi rolnicze Łukasz Bajwoluk w Antoniówce. [BMSiG-18442/2021]

ŁUKASZ BAJWOLUK (PESEL dane ukryte) prowadzący działalność rolniczą oraz gospodarczą pod nazwą Usługi rolnicze Łukasz Bajwoluk z siedzibą w Antoniówce (NIP 9222616373), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Marcin Kopacz (nr licencji 827). Dniem układowym jest dzień 19.03.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 55/2021 (6200) z dnia 22 marca 2021 r. → Pozycja 19652

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL