× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Sobczak Justyna i Sobczak Robert w restrukturyzacji (Dzierzgowo)
KRS: 0000285859
NIP: 8862870068
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu (tarcza 4.0)

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Płocku
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Adres: ul. Tumska 4B, 09-404 Płock
Województwo: Mazowieckie

Dane postępowania:
Sygnatura akt: brak
Sygnatura wniosku: brak

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: -
Telefon: -
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 12304. Sobczak Robert i Sobczak Justyna prowadzący działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Sobczak w Pobodzach. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRz 1/21. [BMSiG-11490/2022]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o złożeniu do akt sprawy (sygn. akt V GRz 1/21), sprawozdania nadzorcy wykonania układu dłużników Roberta Sobczaka i Justyny Sobczak – osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Sobczak w miejscowości Pobodze, za okres od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 044/2022 (6443) z dnia 04 marca 2022 r. → Pozycja 12304

Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

4 marca 2022

Poz. 12305. Sobczak Robert i Sobczak Justyna prowadzący działalność rolniczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Sobczak w Pobodzach. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRz 1/21. [BMSiG-11507/2022]

Sąd Rejonowy w Płocku w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu Roberta Sobczaka i Justyny Sobczak – osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Sobczak w miejscowości Pobodze, prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Płocku, sygn. akt V GRz 1/21, zawiadamia, że z dniem 13 lipca 2021 roku funkcję nadzorcy wykonania układu zawartego przez dłużników z wierzycielami objął doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., w imieniu której działa Prezes Zarządu Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz Wiceprezes Zarządu Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008).

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 044/2022 (6443) z dnia 04 marca 2022 r. → Pozycja 12305

Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

25 października 2021

Poz. 37392. Sobczak Justyna i Sobczak Robert prowadzący działalność rolniczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Sobczak w Pobodzach. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRz 1/21. [BMSiG-36340/2021]

Nadzorca układu Justyny Sobczak i Roberta Sobczaka prowadzących działalność rolniczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Sobczak informuje, że Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 maja 2021 r. o sygn. akt V GRz 1/21, postanowił:
I. zatwierdzić układ przyjęty na zgromadzaniu wierzycieli Roberta Sobczaka i Justyny Sobczak – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Sobczak w miejscowości Pobodze z dnia 11 maja 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 110/2021 (6255) z dnia 10 czerwca 2021 r. → Pozycja 37392

Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 32979. Sobczak Justyna i Sobczak Robert prowadzący działalność rolniczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Sobczak w Pobodzu. [BMSiG-31900/2021]

Zgodnie z art. 19 ust. 5 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086 ze zm.) w zw. z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.), nadzorca układu oświadcza o stwierdzeniu przyjęcia układu na zgromadzeniach wierzycieli Justyny Sobczak oraz Roberta Sobczaka, które odbyły się w dniu 11 maja 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 97/2021 (6242) z dnia 21 maja 2021 r. → Pozycja 32979

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 24580. Sobczak Justyna oraz Sobczak Robert prowadzący działalność rolniczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Sobczak w Pobodzu. [BMSiG-23345/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Justyny Sobczak (PESEL dane ukryte) oraz Roberta Sobczak (PESEL dane ukryte) prowadzących działalność rolniczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Sobczak (NIP 5691765385), działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużników w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli Justyny Sobczak (PESEL 84012217904) nadzorca układu wyznaczył na dzień 11 maja 2021 r., o godz. 1200, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Termin zgromadzenia wierzycieli Roberta Sobczaka (PESEL 88091011338) nadzorca układu wyznaczył na dzień 11 maja 2021 r., o godz. 1300, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniach wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24580

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

12 stycznia 2021

Poz. 3638. Sobczak Justyna i Sobczak Robert prowadzący działalność rolniczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Sobczak w Pobodzu. [BMSiG-2309/2021]

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1086), niniejszym oświadczamy o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu dłużników Justyny Sobczak (dane usunięte) oraz Roberta Sobczak (dane usunięte) prowadzących działalność rolniczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Sobczak (NIP 5691765385), Pobodze 9, 06-520 Dzierzgowo. Nadzorcą układu jest Vindico Doradztwo Gospodarcze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285859, NIP 8862870068), w imieniu której działa Prezes Zarządu Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz Wiceprezes Zarządu Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008). Dniem układowym jest dzień 12 stycznia 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 10/2021 (6155) z dnia 18 stycznia 2021 r. → Pozycja 3638

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

18 stycznia 2021

Poz. 3638. Sobczak Justyna i Sobczak Robert prowadzący działalność rolniczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Sobczak w Pobodzu. [BMSiG-2309/2021]

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1086), niniejszym oświadczamy o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu dłużników Justyny Sobczak (dane usunięte) oraz Roberta Sobczak (dane usunięte) prowadzących działalność rolniczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Sobczak (NIP 5691765385), Pobodze 9, 06-520 Dzierzgowo. Nadzorcą układu jest Vindico Doradztwo Gospodarcze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285859, NIP 8862870068), w imieniu której działa Prezes Zarządu Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz Wiceprezes Zarządu Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008). Dniem układowym jest dzień 12 stycznia 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 10/2021 (6155) z dnia 18 stycznia 2021 r. → Pozycja 3638

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL