× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Miksa Agata i Zbigniew / postępowanie umorzone
Status: Zakończone
Tryb: umorzone

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Umorzenie skutków postępowania restrukturyzacyjnego

Uprzejmie informujemy, że postępowanie restrukturyzacyjne wobec Gospodarstwo Rolne Miksa Agata i Zbigniew zostało umorzone z mocy prawa dnia 13.02.2022 r.

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

25 października 2021

Poz. 64344. Miksa Agata prowadząca Gospodarstwo Rolne w Gościmowicach Drugich. [BMSiG-63557/2021]

Agata Miksa prowadząca Gospodarstwo Rolne z siedzibą: Gościmowice Drugie 12, 97-310 Gościmowice Drugie (PESEL dane ukryte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1008). Dniem układowym jest dzień 6.10.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 199/2021 (6344) z dnia 13 października 2021 r. → Pozycja 64344

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 64345. Miksa Zbigniew prowadzący Gospodarstwo Rolne w Gościmowicach Drugich. [BMSiG-63561/2021]

Zbigniew Miksa prowadzący Gospodarstwo Rolne z siedzibą: Gościmowice Drugie 12, 97-310 Gościmowice Drugie (PESEL dane ukryte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008). Dniem układowym jest dzień 6.10.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 199/2021 (6344) z dnia 13 października 2021 r. → Pozycja 64345

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL