× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Oliwerv Robert Piotr Tuczkowski w restrukturyzacji
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego

Numer obwieszczenia 20220328/00038
Sygnatura postępowania BY1B/GRz-nu/15/2022

Nadzorca układu, którym jest Marcin Kopacz w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika,
którym jest Robert Tuczkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Oliwerv Robert Piotr Tuczkowski, niniejszym na
podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 28 marca 2022 r..
Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:
dłużnikiem jest: Robert Tuczkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Oliwerv Robert Piotr Tuczkowski;
dane identyfikujące dłużnika: PESEL dane ukryte;
miejsce zamieszkania dłużnika to: Murowaniec;
adres dłużnika to: Sowia 17, 86-005 Murowaniec;
głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Murowaniec;
nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym
dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie
restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego
nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków
niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności
uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem
postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia
skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL