× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
KOCIOK-USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE Ryszard Kociok w restrukturyzacji
NIP: 7541844859
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 50212. Kociok Ryszard prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kociok – Usługi Transportowe i Sprzętowe Ryszard Kociok w Chróścicach. [BMSiG-49508/2021]

KOCIOK-USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE Ryszard Kociok z siedzibą: Chróścice, ul. Dąbrowa 1, 46-080 (NIP 7541844859, REGON 530518910, PESEL dane usunięte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086, ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814, ze zm.), ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008). Dniem układowym jest dzień 29.07.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 150/2021 (6295) z dnia 05 sierpnia 2021 r. → Pozycja 50212

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL