× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Brzoza Agnieszka i Brzoza Janusz w restrukturyzacji (Terebiń)
NIP: 9191622561
Status: W toku
Tryb: przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Marcin Kopacz
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

Poz. 54717. Brzoza Agnieszka prowadząca Gospodarstwo Rolne w Terebiniu. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRz 42/21. [BMSiG-54122/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Agnieszki Brzozy prowadzącej Gospodarstwo Rolne w Terebiniu (PESEL dane ukryte) informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 19 sierpnia 2021 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 20 sierpnia 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika.
Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt IX GRz 42/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 165/2021 (6311) z dnia 27 sierpnia 2021 r. → Pozycja 54717

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

25 października 2021

Poz. 54718. Brzoza Janusz prowadzący Gospodarstwo Rolne w Terebiniu. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRz 41/21. [BMSiG-54125/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Janusza Brzozy prowadzącego Gospodarstwo Rolne w Terebiniu (PESEL dane ukryte, NIP 9191622561), informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 19 sierpnia 2021 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 20 sierpnia 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt IX GRz 41/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 165/2021 (6311) z dnia 27 sierpnia 2021 r. → Pozycja 54718

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 50007. Brzoza Agnieszka prowadząca gospodarstwo rolne w Terebiniu. [BMSiG-49092/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Agnieszki Brzozy (PESEL dane ukryte), prowadzącej gospodarstwo rolne w Terebiniu, adres: Terebiń 46, 22-550 Terebiń, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 19 sierpnia 2021 r., o godz. 1230. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Kopacz, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 149/2021 (6294) z dnia 04 sierpnia 2021 r. → Pozycja 50007

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 50008. Brzoza Janusz prowadzący gospodarstwo rolne w Terebiniu. [BMSiG-49090/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Janusza Brzozy (PESEL dane ukryte), prowadzącego gospodarstwo rolne w Terebiniu, adres: Terebiń 46, 22-550 Terebiń (NIP 9191622561), działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 19 sierpnia 2021 r., o godz. 1200. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Kopacz, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 149/2021 (6294) z dnia 04 sierpnia 2021 r. → Pozycja 50008

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 25970. Brzoza Agnieszka prowadząca Gospodarstwo Rolne w Terebiniu. [BMSiG-24577/2021]

AGNIESZKA BRZOZA (PESEL dane ukryte), prowadząca gospodarstwo rolne z siedzibą: Terebiń 46, 22-550 Terebiń (NIP -), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Marcin Kopacz (nr licencji 827). Dniem układowym jest dzień 19.04.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 76/2021 (6221) z dnia 21 kwietnia 2021 r. → Pozycja 25970

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

21 września 2021

Poz. 25971. Brzoza Janusz prowadzący Gospodarstwo Rolne w Terebiniu. [BMSiG-24563/2021]

JANUSZ BRZOZA (PESEL dane ukryte), prowadzący gospodarstwo rolne z siedzibą: Terebiń 46, 22-550 Terebiń (NIP 9191622561), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Marcin Kopacz (nr licencji: 827). Dniem układowym jest dzień 19.04.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 76/2021 (6221) z dnia 21 kwietnia 2021 r. → Pozycja 25971

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL