× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
FIRMA USŁUGOWA INSTALACYJNO-SPAWALNICZA "MALEC" DARIUSZ MALEC w restrukturyzacji (Manasterz)
NIP: 7922100162
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: -
Telefon: -
E-mail: biuro@vindico.pl

Wyniki głosowania

W postępowaniu restrukturyzacyjnym FIRMA USŁUGOWA INSTALACYJNO-SPAWALNICZA „MALEC” DARIUSZ MALEC stwierdzono przyjęcie układu na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 12 listopada 2021 r. Wniosek o zatwierdzenie układu został złożony do Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Nie zostało jeszcze wydane postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

28 października 2021

Poz. 67600. Malec Dariusz prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Firma Usługowa Instalacyjno-Spawalnicza MALEC Dariusz Malec w Manasterzu. [BMSiG-66888/2021]

Nadzorca układu Dariusza Malca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowa Instalacyjno-Spawalnicza MALEC Dariusz Malec, siedziba: Manasterz 168A, 37-522 Wiązownica, PESEL 85080916670, NIP 7922100162, REGON 180416844, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 12 listopada 2021 r., o godz. 1300, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 210/2021 (6355) z dnia 28 października 2021 r. → Pozycja 67600

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

6 lipca 2021

Poz. 44894. Malec Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa Instalacyjno-Spawalnicza MALEC Dariusz Malec w Manasterzu. [BMSiG-43873/2021]

FIRMA USŁUGOWA INSTALACYJNO-SPAWALNICZA „MALEC” DARIUSZ MALEC z siedzibą: Manasterz 168A, 37-522 WIĄZOWNICA (NIP 7922100162, REGON 180416844, PESEL dane usunięte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1008). Dniem układowym jest dzień 6.07.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 132/2021 (6277) z dnia 12 lipca 2021 r. → Pozycja 44894

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL