× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
CHINA TRADING HOUSE Sp. z o.o. w restrukturyzacji
KRS: 0000564617
NIP: 5213700072
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: biuro@vindico.pl

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38746. CHINA TRADING HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000564617. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 czerwca 2015 r. [BMSiG-37803/2021]

China Trading House Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000564617, NIP 5213700072), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukuryzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 15 czerwca 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 114/2021 (6259) z dnia 16 czerwca 2021 r. → Pozycja 38746

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL