× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Wyszomirski Krzysztof w restrukturyzacji (Śniadowo)
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu skutków obwieszczenia

Poz. 59774. Wyszomirski Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne w Jakaci Dwornej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRz 39/21. [BMSiG-58788/2021]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Krzysztofa Wyszomirskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne w Jakaci Dwornej (NIP 7182074946) z wniosku wierzyciela postanowieniem z dnia 9 września 2021 r. o sygn. akt VIII GRz 39/21 postanowił na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) uchylić skutki wymienione w art. 16 ust. 3 tej ustawy powstałe na skutek opublikowania obwieszczenia z dnia 10 maja 2021 roku o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w stosunku do Krzysztofa Wyszomirskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 184/2021 (6329) z dnia 22 września 2021 r. → Pozycja 59774

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

25 października 2021

Poz. 54732. Wyszomirski Krzysztof prowadzący Gospodarstwo Rolno-Handlowe w Jakaci Dwornej. [BMSiG-53904/2021]

Nadzorca układu Krzysztofa Wyszomirskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolno-Handlowe w Jakaci Dwornej (NIP 7182074946), działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086, ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem.
Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 10 września 2021 r., o godz. 1200, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa.
Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 165/2021 (6311) z dnia 27 sierpnia 2021 r. → Pozycja 54732

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

10 maja 2021

 

Poz. 29849. Wyszomirski Krzysztof prowadzący Gospodarstwo Rolno-Handlowe w Jakaci Dwornej. [BMSiG-28491/2021]

Krzysztof Wyszomirski prowadzący Gospodarstwo Rolno- -Handlowe z siedzibą: Jakać Dworna 5, 18-411 Śniadowo, (NIP 718-207-49-46), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1008). Dniem układowym jest dzień 4.05.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29849

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

4 maja 2021

Poz. 29849. Wyszomirski Krzysztof prowadzący Gospodarstwo Rolno-Handlowe w Jakaci Dwornej. [BMSiG-28491/2021]

Krzysztof Wyszomirski prowadzący Gospodarstwo Rolno- -Handlowe z siedzibą: Jakać Dworna 5, 18-411 Śniadowo, (NIP 718-207-49-46), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1008). Dniem układowym jest dzień 4.05.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29849

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL