× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Usługi Budowlano-Kosztorysowe "LDM" Daniel Ruszczyk w restruturyzacji
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Marcin Kopacz
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Usługi Budowlano-Kosztorysowe „LDM” Daniel Ruszczyk w restrukturyzacji

Usługi Budowlano-Kosztorysowe „LDM” Daniel Ruszczyk w restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

Nadzorca układu, którym jest Marcin Kopacz w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Daniel Ruszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Budowlano-Kosztorysowe „LDM” Daniel Ruszczyk, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 21 marca 2024 r..

Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: Daniel Ruszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Budowlano-Kosztorysowe „LDM” Daniel Ruszczyk;
  2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL ;
  3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Nikielkowo;
  4. adres dłużnika to: , 10-376 Nikielkowo;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Nikielkowo;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

 

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL