× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Porzuc Łukasz w restrukturyzacji (Zakrzew)
Status: W toku
Tryb: przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Marcin Kopacz
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

Poz. 63396. Porzuc Łukasz prowadzący działalność rolniczą w Ponikwach. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRz 48/21. [BMSiG-62643/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Łukasza Porzuca prowadzącego działalność rolniczą w miejscowości Ponikwy (PESEL dane ukryte) informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 14 września 2021 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 14 września 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt IX GRz 48/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 196/2021 (6341) z dnia 08 października 2021 r. → Pozycja 63396

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

21 września 2021

Poz. 31330. Porzuc Łukasz prowadzący działalność rolniczą w Ponikwach. [BMSiG-30113/2021]

Łukasz Porzuc prowadzący działalność rolniczą z siedzibą w: Ponikwy 12, 23-155 Zakrzew (PESEL dane ukryte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Marcin Kopacz (nr licencji 827). Dniem układowym jest dzień 17.05.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 92/2021 (6237) z dnia 14 maja 2021 r. → Pozycja 31330

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL