× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Śląski Zakład Budownictwa i Gospodarki Odpadami Beata Znamirowska-Soczawa w restrukturyzacji (Bielsko-Biała)
NIP: 6261062204
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: -
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

 

Poz. 36469. Znamirowska-Soczawa Beata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ŚLĄSKI ZAKŁAD BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ODPADAMI Beata Znamirowska- -Soczawa w Bielsku-Białej. [BMSiG-35230/2021]

Beata Znamirowska-Soczawa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ŚLĄSKI ZAKŁAD BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ODPADAMI Beata Znamirowska-Soczawa z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. 11 Listopada 10/5 (NIP 6261062204), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowane przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 4.06.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 107/2021 (6252) z dnia 07 czerwca 2021 r. → Pozycja 36469

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL