× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
VERMUCILITE POLAND Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Podmiejska 17, 19-300 Ełk)
KRS: 0000575296
NIP: 8481863462
Status: W toku
Tryb: postępowanie sanacyjne

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
Województwo: Podlaskie

Dane postępowania:
Sygnatura akt: VIII GRs 9/20
Sygnatura wniosku: VIII GR 16/20

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 34444. VERMICULITE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ełku. KRS 0000575296. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2015 r., sygn. akt VIII GR 16/20, VIII GRs 9/20. [BMSiG-34347/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 lipca 2020 r., sygn. akt VIII GR 16/20, o otwarcie postępowania sanacyjnego postanowił:
I. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Vermiculite Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku, adres: ul. Podmiejska 17, 19-300 Ełk (KRS 0000575296),
II. zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu,
III. wyznaczyć Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008) na zarządcę,
IV. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) – (Dz. Urz. EU. L z dnia 20 maja 2015 r. Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Postępowania sanacyjne prowadzone jest pod sygnaturą VIII GRs 9/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 135/2020 (6025) z dnia 14 lipca 2020 r. → Pozycja 34444

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

14 lipca 2020
Poz. 34444. VERMICULITE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ełku. KRS 0000575296. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2015 r., sygn. akt VIII GR 16/20, VIII GRs 9/20. [BMSiG-34347/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 lipca 2020 r., sygn. akt VIII GR 16/20, o otwarcie postępowania sanacyjnego postanowił:
I. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Vermiculite Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku, adres: ul. Podmiejska 17, 19-300 Ełk (KRS 0000575296),
II. zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu,
III. wyznaczyć Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008) na zarządcę,
IV. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) – (Dz. Urz. EU. L z dnia 20 maja 2015 r. Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Postępowania sanacyjne prowadzone jest pod sygnaturą VIII GRs 9/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 135/2020 (6025) z dnia 14 lipca 2020 r. → Pozycja 34444

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL