× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
COSTES Sp. z o.o. w restrukturyzacji
KRS: 0000604071
NIP: 8513192121
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
Adres: ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin
Województwo: Zachodniopomorskie

Dane postępowania:
Sygnatura akt: brak
Sygnatura wniosku: brak
Data ogłoszenia upadłości: 2021-01-18

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 25297. COSTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000604071. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lutego 2016 r. [BMSiG-24083/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Costes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (KRS 0000604071, NIP 8513192121) działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 13 maja 2021 r., o godz. 1200. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelari Doradztwa Gospodarczego i Restrukturyzacyjnego Daniela Zabłockiego w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 74/2021 (6219) z dnia 19 kwietnia 2021 r. → Pozycja 25297

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

18 stycznia 2021

Poz. 3966. COSTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000604071. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lutego 2016 r. [BMSiG-2625/2021]

Costes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (KRS 0000604071, NIP 8513192121), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Daniel Zabłocki (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 18.01.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3966

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

19 stycznia 2021

Poz. 3966. COSTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000604071. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lutego 2016 r. [BMSiG-2625/2021]

Costes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (KRS 0000604071, NIP 8513192121), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Daniel Zabłocki (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 18.01.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3966

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL