× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
BONACA Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Łazy)
KRS: 0000621234
NIP: 5342522514
Status: W toku
Tryb: postępowania o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 73180. BONACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łazach. KRS 0000621234. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 czerwca 2016 r. [BMSiG-72480/2021]

BONACA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach (KRS 0000621234, NIP 5342522514), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej.
Nadzorcą układu będzie Vindico Doradztwo Gospodarcze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285859), reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008).
Dniem układowym jest dzień 22 listopada 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 227/2021 (6372) z dnia 24 listopada 2021 r. → Pozycja 73180

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

22 listopada 2021

Poz. 73180. BONACA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łazach. KRS 0000621234. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 czerwca 2016 r. [BMSiG-72480/2021]

BONACA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach (KRS 0000621234, NIP 5342522514), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej.
Nadzorcą układu będzie Vindico Doradztwo Gospodarcze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285859), reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008).
Dniem układowym jest dzień 22 listopada 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 227/2021 (6372) z dnia 24 listopada 2021 r. → Pozycja 73180

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL