× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Bakun Iwona w restrukturyzacji (Krzywystok)
Status: W toku
Tryb: przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

Poz. 62758. Bakun Iwona prowadząca gospodarstwo rolne w Krzywymstoku. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRz 30/21. [BMSiG-62032/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Iwony BAKUN (PESEL dane ukryte) prowadzącej gospodarstwo rolne w Krzywymstoku informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 27 lipca 2021 r. przyjęto układ.
Informuje ponadto, że w dniu 2 sierpnia 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt IX GRz 30/21.

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

25 października 2021

Poz. 44892. Bakun Iwona prowadząca gospodarstwo rolne w Krzywymstoku. [BMSiG-43910/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Iwony Bakun (PESEL dane ukryte), prowadzącej gospodarstwo rolne w Krzywymstoku, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 27 lipca 2021 r., o godz. 1230. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelari Doradztwa Gospodarczego i Restrukturyzacyjnego Daniela Zabłockiego w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 132/2021 (6277) z dnia 12 lipca 2021 r. → Pozycja 44892

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 22086. Bakun Iwona prowadząca gospodarstwo rolne w Krzywymstoku. [BMSiG-20862/2021]

IWONA BAKUN (PESEL dane ukryte) prowadząca gospodarstwo rolne z siedzibą w Krzywymstoku, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Daniel Zabłocki (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 30.03.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 63/2021 (6208) z dnia 01 kwietnia 2021 r. → Pozycja 22086

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL