× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Bakun Iwona w restrukturyzacji (Krzywystok)
Status: W toku
Tryb: przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 4450. Bakun Iwona prowadząca działalność rolną pod nazwą Gospodarstwo Rolne Iwona Bakun w Krzywymstoku. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRz 30/21. [BMSiG-3548/2022]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zawiadamia, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone pod sygnaturą akt IX GRz 30/21 wobec Iwony Bakun prowadzącej gospodarstwo rolne w Krzywymstoku zostało zakończone w związku z uprawomocnieniem się w dniu 18 grudnia 2021 roku postanowienia z dnia 12 listopada 2021 roku o zatwierdzeniu układu, a doradca restrukturyzacyjny Daniel Zabłocki, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008, objął funkcję nadzorcy wykonania układu zawartego z wierzycielami przez Iwonę Bakun prowadzącą gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Iwona Bakun w Krzywymstoku.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 017/2022 (6416) z dnia 26 stycznia 2022 r. → Pozycja 4450

Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

3 grudnia 2021

Poz. 75621. Bakun Iwona prowadząca gospodarstwo rolne w Krzywymstoku. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRz 30/21. [BMSiG-74824/2021]

Bakun Iwona prowadząca gospodarstwo rolne z siedzibą: Krzywystok 17, 22-435 Komarów- Osada, PESEL dane ukryte, sygn. akt IX GRz 30/21. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie o sygn. akt IX GRz 30/21, zatwierdził układ zawarty przez Iwonę Bakun prowadzącej gospodarstwo rolne w Krzywymstoku z wierzycielami w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, przewidujący restrukturyzację zobowiązań dłużnika Iwony Bakun prowadzącej gospodarstwo rolne w Krzywymstoku i zaspokojenie wierzycieli o treści zgodnej z propozycjami układowymi, o następującym brzmieniu: Grupa I: wierzyciele publicznoprawni, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 3.000,00 zł: 1. Wprowadzenie 1-miesięcznego okresu karencji w spłacie Uczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 1 miesiąc w związku z okresem karencji, w 12 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
Grupa II: wierzyciele publicznoprawni, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 3.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 50.000,00 zł:
1. Wprowadzenie 1-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 1 miesiąc w związku z okresem karencji, w 18 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji. Grupa III: wierzyciele publicznoprawni, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 50.000,01 zł: 1. Wprowadzenie 1-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 1 miesiąc w związku z okresem karencji, w miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 do 20 płatne będą w wysokości 0,5% kwoty wierzytelności każda; – raty od 21 do 50 płatne będą w wysokości 3% kwoty wierzytelności każda; Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
Grupa IV: wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 1.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 1-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu
. 2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 1 miesiąc w związku z okresem karencji, w 9 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa V: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa 1.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 3.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 10-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 30% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 10 miesięcy w związku z okresem karencji, w 9 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa VI: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa 3.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 5.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 1-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 1 miesiąc w związku z okresem karencji, w 30 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa VII: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa 5.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 10.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup: 1. Wprowadzenie 10-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 30% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 10 miesięcy w związku z okresem karencji, w 9 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa VIII: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 10.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 50.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup: 1. Wprowadzenie 1-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 30% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 1 miesiąc w związku z okresem karencji, w 48 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa IX: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 50.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 100.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup: 1. Wprowadzenie 1-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 80% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 1 miesiąc w związku z okresem karencji, w 48 miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 do 12 płatne będą w wysokości 0,5% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; – raty od 13 do 48 płatne będą w wysokości 2,6112% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa X: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 100.000,01 zł, niezaliczający się do pozostałych grup: 1. Wprowadzenie 10-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 40% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 2 miesiące w związku z okresem karencji, w 90 miesięcznych ratach, przy czym: – Raty od 1 do 72 płatne będą w wysokości 0,7% kwoty wierzytelności z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności każda; – Raty od 73 do 90 płatne będą w wysokości 2,7556% kwoty wierzytelności z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności każda;
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa XI: wierzyciele, których wierzytelność posiada zabezpieczenie na majątku dłużnika i nie przekracza lub jest równa kwocie 500.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, w terminach określonych w pierwotnych umowach, wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.).
Grupa XII: wierzyciele, których wierzytelność posiada zabezpieczenie na majątku dłużnika i których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 500.000,01 zł nie przekracza lub jest równa kwocie 1.000.000,00 zł:
1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm., w terminie do 24 miesiąca licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
Grupa XIII: wierzyciele, których wierzytelność posiada zabezpieczenie na majątku dłużnika i których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 1.000.000,01 zł:
1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem, w terminach określonych w pierwotnych umowach, wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi powstałymi po dniu układowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.).
2. W zakresie zaległych rat kapitałowych i odsetkowych zapłata zaległości nastąpi w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi zatwierdzenie układu.
3. Opóźnienie w spłacie rat wynikających z harmonogramu do 3 miesięcy od daty wymagalności poszczególnej raty nie będzie stanowiło naruszenia w realizacji postanowień układu. W zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do przedterminowej spłaty wierzytelności objętej układem. Przedterminowa rata zarachowana będzie na poczet skrócenia okresu spłaty układu, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości rat układu na tym samym poziomie, z wyjątkiem ostatniej raty układu, która jest ratą wyrównawczą. Sad uznał, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym o zatwierdzenie układu Iwony Bakun prowadzącej gospodarstwo rolne w Krzywymstoku z wierzycielami, prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wynika z art. 342 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne i zgodnie z art. 342 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne jest jurysdykcją wyłączną, a postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) Nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L 141/19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Zażalenie na postanowienie z dnia 12 listopada 2021 roku wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, o którego doręczenie należy uprzednio wystąpić w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia (art. 165 ust. 7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne). Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu w Rejestrze (art. 223 ust. 4 ustawy Prawo restrukturyzacyjne).

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 234/2021 (6379) z dnia 03 grudnia 2021 r. → Pozycja 75621

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

25 października 2021

Poz. 62758. Bakun Iwona prowadząca gospodarstwo rolne w Krzywymstoku. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRz 30/21. [BMSiG-62032/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Iwony BAKUN (PESEL dane ukryte) prowadzącej gospodarstwo rolne w Krzywymstoku informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 27 lipca 2021 r. przyjęto układ.
Informuje ponadto, że w dniu 2 sierpnia 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt IX GRz 30/21.

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 44892. Bakun Iwona prowadząca gospodarstwo rolne w Krzywymstoku. [BMSiG-43910/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Iwony Bakun (PESEL dane ukryte), prowadzącej gospodarstwo rolne w Krzywymstoku, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 27 lipca 2021 r., o godz. 1230. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelari Doradztwa Gospodarczego i Restrukturyzacyjnego Daniela Zabłockiego w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 132/2021 (6277) z dnia 12 lipca 2021 r. → Pozycja 44892

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 22086. Bakun Iwona prowadząca gospodarstwo rolne w Krzywymstoku. [BMSiG-20862/2021]

IWONA BAKUN (PESEL dane ukryte) prowadząca gospodarstwo rolne z siedzibą w Krzywymstoku, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Daniel Zabłocki (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 30.03.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 63/2021 (6208) z dnia 01 kwietnia 2021 r. → Pozycja 22086

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL