× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Wróblewski Marcin w restrukturyzacji
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: -
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 61162. Wróblewski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Marcin Wróblewski w Łebkach Dużych. [BMSiG-60400/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Wróblewski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Marcin Wróblewski w Łebkach Dużych, adres: Łebki Duże 8, 18-507 Grabowo (NIP 2910227411, REGON 365780080, PESEL dane ukryte), działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 13 października 2021 r., o godz. 1200. Zgromadzenie odbędzie się w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 189/2021 (6334) z dnia 29 września 2021 r. → Pozycja 61162

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

4 czerwca 2021

Poz. 38066. Wróblewski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Wróblewski Marcin w Łebkach Dużych. [BMSiG-37047/2021]

WRÓBLEWSKI MARCIN prowadzący GOSPODARSTWO ROLNE WRÓBLEWSKI MARCIN z siedzibą: ŁEBKI DUŻE 8, 18-507 GRABOWO (NIP 2910227411, REGON 365780080, PESEL dane usunięte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1008). Dniem układowym jest dzień 4.06.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 112/2021 (6257) z dnia 14 czerwca 2021 r. → Pozycja 38066

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL