× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Wyszomirski Mariusz w restrukturyzacji (Śniadowo)
Status: W toku

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 30996. Wyszomirski Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Wyszomirski Mariusz w Jakaci Dwornej. [BMSiG-29920/2021]

Gospodarstwo Rolne Wyszomirski Mariusz z siedzibą: Jakać Dworna 5, 18-411 Śniadowo (NIP 718-212-04-22, PESEL dane ukryte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID- 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 827) oraz
Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1008)

Dniem układowym jest dzień 10.05.2021 r.

 

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 91/2021 (6236) z dnia 13 maja 2021 r. → Pozycja 30996

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

10 maja 2021

Poz. 30996. Wyszomirski Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Wyszomirski Mariusz w Jakaci Dwornej. [BMSiG-29920/2021]

Gospodarstwo Rolne Wyszomirski Mariusz z siedzibą: Jakać Dworna 5, 18-411 Śniadowo (NIP 718-212-04-22, PESEL dane ukryte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID- 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 827) oraz
Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1008)

Dniem układowym jest dzień 10.05.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 91/2021 (6236) z dnia 13 maja 2021 r. → Pozycja 30996

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL