× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WODBUD S.A. w restrukturyzacji (3 Maja 53, 07-200 Wyszków)
KRS: 0000285859
NIP: 8862870068
Status: Zakończone
Tryb: postępowanie układowe

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
Województwo: Podlaskie

Dane postępowania:
Sygnatura akt: VIII GRu 1/19
Sygnatura wniosku: VIII GR 38/19
Sędzia Komisarz: SSR Katarzyna Dąbrowska-Doroszczyk

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: -
Telefon: -
E-mail: biuro@vindico.pl

Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Nadzorca sądowy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WODBUD” S.A. w Wyszkowie informuje, że postępowanie układowe dłużnika na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy z dnia 23 marca 2021 r. zostało umorzone na podstawie art. 326 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, tj. na podstawie utraty przez dłużnika zdolności do regulowania bieżących zobowiązań.

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

4 listopada 2020

Poz. 58436. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie. KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grudnia 2001 r., sygn. akt VIII GR 38/19, VIII GRu 1/19. [BMSiG-58167/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 listopada 2019 r., sygn. akt VIII GR 38/19, o otwarcie postępowania układowego postanowił:
I. otworzyć postępowanie układowe dłużnika Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WODBUD” spółki akcyjnej w Wyszkowie, ulica 3 Maja 53, 07-200 Wyszków, KRS 0000065599;
II. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk;
III. na nadzorcę sądowego wyznaczyć VINDICO Doradztwo Gospodarcze spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (nr KRS 0000285859), reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Marcina Kopacza (licencja nr 827) oraz Wiceprezesa Zarządu – Daniela Pawła Zabłockiego (licencja nr 1008)
; IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978). Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w zakresie pkt IV, tj. w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Obecnie postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GRu 1/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 219/2019 (5858) z dnia 13 listopada 2019 r. → Pozycja 58436

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

13 listopada 2020

Poz. 58436. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie. KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grudnia 2001 r., sygn. akt VIII GR 38/19, VIII GRu 1/19. [BMSiG-58167/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 listopada 2019 r., sygn. akt VIII GR 38/19, o otwarcie postępowania układowego postanowił:
I. otworzyć postępowanie układowe dłużnika Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WODBUD” spółki akcyjnej w Wyszkowie, ulica 3 Maja 53, 07-200 Wyszków, KRS 0000065599;
II. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk;
III. na nadzorcę sądowego wyznaczyć VINDICO Doradztwo Gospodarcze spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (nr KRS 0000285859), reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Marcina Kopacza (licencja nr 827) oraz Wiceprezesa Zarządu – Daniela Pawła Zabłockiego (licencja nr 1008)
; IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978). Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w zakresie pkt IV, tj. w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Obecnie postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GRu 1/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 219/2019 (5858) z dnia 13 listopada 2019 r. → Pozycja 58436

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL