× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
WOODEN STORY Wiesław Borowy oraz wspólnik spółki cywilnej Borcox s.c. Wiesław Borowy Małgorzata Borowy w restrukturyzacji
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Marcin Kopacz
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

WOODEN STORY Wiesław Borowy oraz wspólnik spółki cywilnej Borcox s.c. Wiesław Borowy Małgorzata Borowy w restrukturyzacji

WOODEN STORY Wiesław Borowy oraz wspólnik spółki cywilnej Borcox s.c. Wiesław Borowy Małgorzata Borowy w restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

Nadzorca układu, którym jest Marcin Kopacz w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Wiesław Borowy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WOODEN STORY Wiesław Borowy oraz wspólnik spółki cywilnej Borcox s.c. Wiesław Borowy Małgorzata Borowy, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 2 lutego 2024 r..

Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: Wiesław Borowy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WOODEN STORY Wiesław Borowy oraz wspólnik spółki cywilnej Borcox s.c. Wiesław Borowy Małgorzata Borowy;
  2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL dane ukryte;
  3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Białka;
  4. adres dłużnika to: , 34-220 Białka;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Białka;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

 

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL