× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Lipiński Andrzej Zbigniew w restrukturyzacji (Mikołajki Pomorskie)
NIP: 5791317893
Status: W toku
Tryb: przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 56355. Lipiński Andrzej Zbigniew prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Andrzej Lipiński w Mikołajkach Pomorskich. [BMSiG-55756/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Lipińskiego Andrzeja Zbigniewa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Andrzej Lipiński, adres: ul. Dworcowa 39, 82-433 Mikołajki Pomorskie, NIP 5791317893, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 21 września 2021 r., o godz. 1200. Zgromadzenie odbędzie się w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 172/2021 (6317) z dnia 06 września 2021 r. → Pozycja 56355

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

21 września 2021

Poz. 32983. Lipiński Andrzej Zbigniew prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Andrzej Lipiński w Mikołajkach Pomorskich. [BMSiG-31975/2021]

Andrzej Zbigniew Lipiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Andrzej Lipiński z siedzibą: ul. Dworcowa 39, 82-433 Mikołajki Pomorskie (NIP 5791317893), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. reprezentowane przez Marcina Kopacza (nr licencji: 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji: 1008). Dniem układowym jest dzień 21 maja 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 97/2021 (6242) z dnia 21 maja 2021 r. → Pozycja 32983

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL