× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
FotoMoc KRZYSZTOF PACOCHA w restrukturyzacji (Młynki)
NIP: 7162109653
Status: W toku
Tryb: przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 61442. Pacocha Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Fotomoc Krzysztof Pacocha w Młynkach. [BMSiG-60762/2021]

Krzysztof Pacocha prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Fotomoc Krzysztof Pacocha z siedzibą: Młynki 68, 24-130 Końskowola (PESEL dane ukryte/NIP 7162109653), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowane przez: Marcina Kopacza (nr licencji: 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji: 1008) Dniem układowym jest dzień 28.09.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 190/2021 (6335) z dnia 30 września 2021 r. → Pozycja 61442

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL