× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
MARGO - TRANS Kazimierz Fąfera w restrukturyzacji (Siennów)
NIP: 7941019596
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47364. Fąfera Kazimierz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Margo-Trans Kazimierz Fąfera w Siennowie. [BMSiG-46484/2021]

Kazimierz Fąfera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Margo-Trans Kazimierz Fąfera z siedzibą: Siennów 210, 37-205 Zarzecze (NIP 7941019596), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowane przez Marcina Kopacza (nr licencji: 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji: 1008) Dniem układowym jest dzień 21.07.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 140/2021 (6285) z dnia 22 lipca 2021 r. → Pozycja 47364

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL