× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
MARGO - TRANS Kazimierz Fąfera w restrukturyzacji (Siennów)
NIP: 7941019596
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

Poz. 74629. Fąfera Kazimierz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Margo-Trans Kazimierz Fąfera w Siennowie. [BMSiG-73859/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Kazimierza Fąfery prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Margo-Trans Kazimierz Fąfera, adres Siennów 210, 37-205 Zarzecze, NIP 7941019596, PESEL dane ukryte, informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 19 listopada 2021 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 22 listopada 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74629

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

4 listopada 2021

Poz. 68905. Fąfera Kazimierz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Margo-Trans Kazimierz Fąfera w Siennowie. [BMSiG-68135/2021]

Nadzorca układu Kazimierza Fąfery prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Margo-Trans Kazimierz Fąfera, adres: Siennów 210, 37-205 Zarzecze, NIP 7941019596, PESEL dane ukryte, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 19 listopada 2021 r., o godz. 1000, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 214/2021 (6359) z dnia 04 listopada 2021 r. → Pozycja 68905

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

22 lipca 2021
Poz. 47364. Fąfera Kazimierz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Margo-Trans Kazimierz Fąfera w Siennowie. [BMSiG-46484/2021]

Kazimierz Fąfera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Margo-Trans Kazimierz Fąfera z siedzibą: Siennów 210, 37-205 Zarzecze (NIP 7941019596), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowane przez Marcina Kopacza (nr licencji: 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji: 1008) Dniem układowym jest dzień 21.07.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 140/2021 (6285) z dnia 22 lipca 2021 r. → Pozycja 47364

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL