× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Harex Zakład Budowlano-Handlowo-Transportowy Rafał Adamczyk w restrukturyzacji
NIP: 7151695096
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 74281. Adamczyk Rafał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 1. Harex Zakład Budowlano-Handlowo- -Transportowy Rafał Adamczyk 2. Harex Delikatesy Centrum Rafał Adamczyk w Kraśniku. [BMSiG-73478/2021]

1. Harex Zakład Budowlano-Handlowo-Transportowy Rafał Adamczyk
2. Harex Delikatesy Centrum Rafał Adamczyk z siedzibą: 23-204 Kraśnik, ul. ks. Stanisława Zielińskiego 4 lok. 11 (NIP 7151695096, REGON 432329560, PESEL dane ukryte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej.
Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1008)
Dniem układowym jest dzień 24.11.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 230/2021 (6375) z dnia 29 listopada 2021 r. → Pozycja 74281

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

29 listopada 2021

Poz. 74281. Adamczyk Rafał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 1. Harex Zakład Budowlano-Handlowo- -Transportowy Rafał Adamczyk 2. Harex Delikatesy Centrum Rafał Adamczyk w Kraśniku. [BMSiG-73478/2021]

1. Harex Zakład Budowlano-Handlowo-Transportowy Rafał Adamczyk
2. Harex Delikatesy Centrum Rafał Adamczyk z siedzibą: 23-204 Kraśnik, ul. ks. Stanisława Zielińskiego 4 lok. 11 (NIP 7151695096, REGON 432329560, PESEL dane ukryte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej.
Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1008)
Dniem układowym jest dzień 24.11.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 230/2021 (6375) z dnia 29 listopada 2021 r. → Pozycja 74281

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL