× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Janusz Szłapak w restrukturyzacji
NIP: 5631989483
Status: W toku
Tryb: postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego

Numer obwieszczenia: 20220128/00072

Sygnatura: LU1S/GRz-nu/7/2022

Nadzorca układu, którym jest Daniel Zabłocki w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika,
którym jest Janusz Szłapak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Janusz Szłapak, niniejszym na
podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 16 lutego 2022 r..
Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:
dłużnikiem jest: Janusz Szłapak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Janusz Szłapak;
dane identyfikujące dłużnika: PESEL dane ukryte;
miejsce zamieszkania dłużnika to: Sielec;
adres dłużnika to: Sielec 124A, 22-122 Sielec;
głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Sielec;
nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym
dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie
restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego
nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków
niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności
uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem
postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia
skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL