× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
MAR-AUTO Marcin Klaszczyński w restrukturyzacji (Bońki)
NIP: 5671800167
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 11494. Klaszczyński Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Klaszczyński MAR-AUTO w Bońkach. [BMSiG-10716/2022]

Nadzorca układu Klaszczyńskiego Marcina prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Klaszczyński MAR-AUTO, adres: ul. Osiedlowa 4 lok. 4, 09-100 Bońki, NIP 5671800167, PESEL dane ukryte, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 17 marca 2022 r. o godz. 1000, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 041/2022 (6440) z dnia 01 marca 2022 r. → Pozycja 11494

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

23 listopada 2021

Poz. 73920. Klaszczyński Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAR-AUTO MARCIN KLASZCZYŃSKI w Bońkach. [BMSiG-72867/2021]

MAR-AUTO MARCIN KLASZCZYŃSKI z siedzibą: 09-100 BOŃKI, UL. OSIEDLOWA 4/4 (NIP 5671800167, REGON 142379481, PESEL dane ukryte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej.
Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1008).
Dniem układowym jest dzień 23.11.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 229/2021 (6374) z dnia 26 listopada 2021 r. → Pozycja 73920

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

26 listopada 2021

Poz. 73920. Klaszczyński Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAR-AUTO MARCIN KLASZCZYŃSKI w Bońkach. [BMSiG-72867/2021] MAR-AUTO MARCIN KLASZCZYŃSKI z siedzibą: 09-100 BOŃKI, UL. OSIEDLOWA 4/4 (NIP 5671800167,

REGON 142379481, PESEL dane ukryte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1008).
Dniem układowym jest dzień 23.11.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → MSiG 229/2021 (6374) z dnia 25 listopada 2021 r. → Pozycja 73920

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL