× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Rafał Niemiec/zakończone
Status: W toku
Tryb: postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Marcin Kopacz
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 44900. Niemiec Rafał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Niemiec Firma Usługowa „Raf-Ka” w Godziszowie. [BMSiG-43867/2021]

Rafał Niemiec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Niemiec Firma Usługowa „Raf-Ka” z siedzibą: Godziszów, ul. Centralna 25, 43-440 Goleszów (NIP 5482191767), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowane przez: Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 9 lipca 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 132/2021 (6277) z dnia 12 lipca 2021 r. → Pozycja 44900

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

9 lipca 2021

Poz. 44900. Niemiec Rafał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Niemiec Firma Usługowa „Raf-Ka” w Godziszowie. [BMSiG-43867/2021]

Rafał Niemiec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Niemiec Firma Usługowa „Raf-Ka” z siedzibą: Godziszów, ul. Centralna 25, 43-440 Goleszów (NIP 5482191767), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowane przez: Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 9 lipca 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 132/2021 (6277) z dnia 12 lipca 2021 r. → Pozycja 44900

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

14 stycznia 2022

Nadzorca układu, którym jest Marcin Kopacz w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Rafał Niemiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Rafał Niemiec, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 3 stycznia 2022 r..

Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: Rafał Niemiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Rafał Niemiec;
  2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL dane ukryte;
  3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Godziszów;
  4. adres dłużnika to: Godziszów 25, 43-440 Godziszów;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Godziszów;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
Data obwieszczenia Numer obwieszczenia Sygnatura
14.01.2022 20220114/00017 BB1B/GRz-nu/1/2022

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

9 lipca 2021

Poz. 44900. Niemiec Rafał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Niemiec Firma Usługowa „Raf-Ka” w Godziszowie. [BMSiG-43867/2021]

Rafał Niemiec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Niemiec Firma Usługowa „Raf-Ka” z siedzibą: Godziszów, ul. Centralna 25, 43-440 Goleszów (NIP 5482191767), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowane przez: Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 9 lipca 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 132/2021 (6277) z dnia 12 lipca 2021 r. → Pozycja 44900

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL