× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Horaczy Leszek w restrukturyzacji (Pokośno 53, 16-150 Suchowola)
Status: W toku
Tryb: postępowanie sanacyjne

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
Województwo: Podlaskie

Dane postępowania:
Sygnatura akt: VIII GRs 10/20
Sygnatura wniosku: VIII GR 51/19

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 49651. Horaczy Leszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Leszek Horaczy w Pokośnie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 51/19, VIII GRs 10/20. [BMSiG-50224/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 lipca 2020 r., sygn. akt VIII GR 51/19, o otwarcie postępowania sanacyjnego, postanowił:
I. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika: Leszka Horaczego prowadzącego gospodarstwo rolne w miejscowości Pokośno, adres: Pokośno 53, 16-150 Suchowola, legitymującego się numerem PESEL (dane ukryte),
II. zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu,
III. wyznaczyć Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008) na zarządcę,
IV. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) – (Dz. Urz. UE. I. z dnia 20 maja 2015 r., nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowania sanacyjne prowadzone jest pod sygnaturą VIII GRs 10/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 188/2020 (6078) z dnia 25 września 2020 r. → Pozycja 49651

Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

10 grudnia 2020

Poz. 70801. Horaczy Leszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Leszek Horaczy w Pokośnie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 51/19, VIII GRs 10/20. [BMSiG-71259/2020]

Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 3 lipca 2020 r., sygn. akt VIII GR 51/19, o otwarciu postępowania sanacyjnego dłużnika Leszka Horaczego prowadzącego gospodarstwo rolne w miejscowości Pokośno zarządca informuje, że w dniu 25 listopada 2020 r. złożono do akt postępowania spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Spis wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). Zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. W powyższym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 241/2020 (6131) z dnia 10 grudnia 2020 r. → Pozycja 70801

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

25 września 2020

Poz. 49651. Horaczy Leszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Leszek Horaczy w Pokośnie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 51/19, VIII GRs 10/20. [BMSiG-50224/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 lipca 2020 r., sygn. akt VIII GR 51/19, o otwarcie postępowania sanacyjnego, postanowił:
I. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika: Leszka Horaczego prowadzącego gospodarstwo rolne w miejscowości Pokośno, adres: Pokośno 53, 16-150 Suchowola, legitymującego się numerem PESEL (dane ukryte),
II. zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu,
III. wyznaczyć Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008) na zarządcę,
IV. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) – (Dz. Urz. UE. I. z dnia 20 maja 2015 r., nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowania sanacyjne prowadzone jest pod sygnaturą VIII GRs 10/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 188/2020 (6078) z dnia 25 września 2020 r. → Pozycja 49651

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL