× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Waldemar Gnatowski Zakład Poligraficznyw restrukturyzacji (Graniczna 8, 07-410 Ławy)
NIP: 7580006163
Status: W toku
Tryb: postępowanie sanacyjne

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
Województwo: Podlaskie

Dane postępowania:
Sygnatura akt: VIII GRs 3/19
Sygnatura wniosku: VIII GR 40/18
Sędzia Komisarz: SSR Katarzyna Dąbrowska-Doroszczyk

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 35799. Gnatowski Waldemar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Gnatowski Zakład Poligraficzny w Ławach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 40/18, VIII GRs 3/19. [BMSiG-35395/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt VIII GR 40/18, o otwarcie postępowania sanacyjnego postanowił:
1. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Waldemara Gnatowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Gnatowski Zakład Poligraficzny w Ławach, ul. Graniczna nr 8, 07-410 Ostrołęka (REGON 550378994);
2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Dąbrowskiej-Doroszczyk, a na zastępcę Sędziego komisarza SSR Pawła Hempla;
3. odebrać zarząd własny dłużnikowi i wyznaczyć zarządcę w osobie Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008);
4. zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu;
5. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 131/2019 (5770) z dnia 09 lipca 2019 r. → Pozycja 35799

Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

23 lutego 2021
Poz. 13129. Gnatowski Waldemar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Gnatowski Zakład Poligraficzny w Ławach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 40/18, VIII GRs 3/19. [BMSiG-11688/2021]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 21 stycznia 2021 r., sygn. akt VIII GRs 3/19, umorzył postępowanie restrukturyzacyjne – postępowanie sanacyjne, wobec dłużnika Waldemara Gnatowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Gnatowski Zakład Poligraficzny w Ławach (NIP 7580006163, REGON 550378994). Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni (art. 327 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego), do Sądu Okręgowego w Białymstoku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 334 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego).

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 36/2021 (6181) z dnia 23 lutego 2021 r. → Pozycja 13129

Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

12 listopada 2019
Poz. 58218. Gnatowski Waldemar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Gnatowski Zakład Poligraficzny w Ławach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 40/18, VIII GRs 3/19. [BMSiG-57845/2019]

Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt VIII GR 40/18, o otwarciu postępowania sanacyjnego dłużnika Waldemara Gnatowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Gnatowski Zakład Poligraficzny w Ławach zarządca informuje, że w dniu 22 września 2019 r. złożono spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Spis wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). Zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. W powyższym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 218/2019 (5857) z dnia 12 listopada 2019 r. → Pozycja 58218

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

9 lipca 2019
Poz. 35799. Gnatowski Waldemar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Gnatowski Zakład Poligraficzny w Ławach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 40/18, VIII GRs 3/19. [BMSiG-35395/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt VIII GR 40/18, o otwarcie postępowania sanacyjnego postanowił:
1. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Waldemara Gnatowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Gnatowski Zakład Poligraficzny w Ławach, ul. Graniczna nr 8, 07-410 Ostrołęka (REGON 550378994);
2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Dąbrowskiej-Doroszczyk, a na zastępcę Sędziego komisarza SSR Pawła Hempla;
3. odebrać zarząd własny dłużnikowi i wyznaczyć zarządcę w osobie Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008);
4. zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu;
5. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 131/2019 (5770) z dnia 09 lipca 2019 r. → Pozycja 35799

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL