× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Szłapak Edyta i Szłapak Janusz/zakończone
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: -
Telefon: -
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w KRZ o ustaleniu dnia układowego

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO
Nadzorca układu, którym jest Daniel Zabłocki w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Janusz Szłapak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Janusz Szłapak, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 16 lutego 2022 r..
Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:
1. dłużnikiem jest: Janusz Szłapak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Janusz Szłapak;
2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL dane ukryte;
3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Sielec;
4. adres dłużnika to: Sielec 124A, 22-122 Sielec;
5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Sielec;
6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220128/00072

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO
Nadzorca układu, którym jest Daniel Zabłocki w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Edyta Szłapak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Edyta Szłapak, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 16 lutego 2022 r..
Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:
1. dłużnikiem jest: Edyta Szłapak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Edyta Szłapak;
2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL dane ukryte;
3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Sielec;
4. adres dłużnika to: Sielec 124A, 22-122 Sielec;
5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Sielec;
6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220128/00075

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

25 października 2021

Poz. 49200. Szłapak Edyta prowadząca działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne w Sielcu. [BMSiG-48338/2021]

Nadzorca układu: Szłapak Edyta prowadząca działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne w Sielcu (PESEL dane ukryte), działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużników w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 17 sierpnia 2021 r., o godz. 1230, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 146/2021 (6291) z dnia 30 lipca 2021 r. → Pozycja 49200

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 49201. Szłapak Janusz prowadzący działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Janusz Szłapak w Sielcu. [BMSiG-48337/2021]

Nadzorca układu Szłapaka Janusza prowadzącego działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Janusz Szłapak w Sielcu (PESEL dane ukryte, NIP 5631989483, REGON 110393649), działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086, ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 17 sierpnia 2021 r., o godz. 1200, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 146/2021 (6291) z dnia 30 lipca 2021 r. → Pozycja 49201

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

19 kwietnia 2021

Poz. 25305. Szłapak Edyta prowadząca działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne w Sielcu. [BMSiG-24060/2021]

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1086), niniejszym oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu dłużnika Edyty Szłapak (PESEL 76091407107), prowadzącej działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego, adres: Sielec 124A, 22-122 Leśniowice. Nadzorcą układu jest Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285859, NIP 8862870068), w imieniu której działa prezes zarządu Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz wiceprezes zarządu Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008). Dniem układowym jest dzień 19.04.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 74/2021 (6219) z dnia 19 kwietnia 2021 r. → Pozycja 25305

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 25305. Szłapak Edyta prowadząca działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne w Sielcu. [BMSiG-24060/2021]

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1086), niniejszym oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu dłużnika Edyty Szłapak (PESEL 76091407107), prowadzącej działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego, adres: Sielec 124A, 22-122 Leśniowice. Nadzorcą układu jest Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285859, NIP 8862870068), w imieniu której działa prezes zarządu Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz wiceprezes zarządu Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008). Dniem układowym jest dzień 19.04.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 74/2021 (6219) z dnia 19 kwietnia 2021 r. → Pozycja 25305

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 25306. Szłapak Janusz prowadzący działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Janusz Szłapak w Sielcu. [BMSiG-24056/2021]

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1086), niniejszym oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu dłużnika Janusza Szłapaka (PESEL 73110406378), prowadzącego działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod firmą Gospodarstwo Rolne Janusz Szłapak (NIP 5631989483, REGON 110393649), adres: Sielec 124A, 22-122 Leśniowice. Nadzorcą układu jest Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285859, NIP 8862870068), w imieniu której działa prezes zarządu Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz wiceprezes zarządu Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008). Dniem układowym jest dzień 19.04.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 74/2021 (6219) z dnia 19 kwietnia 2021 r. → Pozycja 25306

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 25306. Szłapak Janusz prowadzący działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Janusz Szłapak w Sielcu. [BMSiG-24056/2021]

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1086), niniejszym oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu dłużnika Janusza Szłapaka (PESEL 73110406378), prowadzącego działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod firmą Gospodarstwo Rolne Janusz Szłapak (NIP 5631989483, REGON 110393649), adres: Sielec 124A, 22-122 Leśniowice. Nadzorcą układu jest Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285859, NIP 8862870068), w imieniu której działa prezes zarządu Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz wiceprezes zarządu Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008). Dniem układowym jest dzień 19.04.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 74/2021 (6219) z dnia 19 kwietnia 2021 r. → Pozycja 25306

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL