× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
GOSPODARSTWO ROLNE ADAM KUŁAGA w restrukturyzacji (Wola Potocka)
NIP: 8621032549
Status: W toku
Tryb: przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 1818. Kułaga Adam prowadzący działalność rolniczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Adam Kułaga w Woli Potockiej. [BMSiG-792/2022]

Nadzorca układu dłużnika Kułagi Adama prowadzącego działalność rolniczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Adam Kułaga, adres: Wola Potocka 30, 23-313 Potok Wielki, PESEL dane ukryte, NIP 8621032549, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 28 stycznia 2022 r., o godz. 1000, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 008/2022 (6407) z dnia 13 stycznia 2022 r. → Pozycja 1818

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

24 września 2021

Poz. 61161. Kułaga Adam Stanisław prowadzący działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Adam Kułaga w Woli Potockiej. [BMSiG-60424/2021]

Zgodnie z art. 15 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), niniejszym informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu dłużnika Adama Stanisława Kułagi (PESEL dane ukryte) prowadzącego działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod firmą Gospodarstwo Rolne Adam Kułaga (NIP 8621032549, REGON 382041365), adres: Wola Potocka 30, 23-313 Potok Wielki. Nadzorcą układu jest Vindico Doradztwo Gospodarcze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285859, NIP 8862870068) w imieniu działa prezes zarządu Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz wiceprezes zarządu Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008). Dniem układowym jest dzień 24 września 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 189/2021 (6334) z dnia 29 września 2021 r. → Pozycja 61161

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

25 października 2021

Poz. 61161. Kułaga Adam Stanisław prowadzący działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Adam Kułaga w Woli Potockiej. [BMSiG-60424/2021]

Zgodnie z art. 15 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), niniejszym informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu dłużnika Adama Stanisława Kułagi (PESEL dane ukryte) prowadzącego działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego pod firmą Gospodarstwo Rolne Adam Kułaga (NIP 8621032549, REGON 382041365), adres: Wola Potocka 30, 23-313 Potok Wielki. Nadzorcą układu jest Vindico Doradztwo Gospodarcze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285859, NIP 8862870068) w imieniu działa prezes zarządu Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz wiceprezes zarządu Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008). Dniem układowym jest dzień 24 września 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 189/2021 (6334) z dnia 29 września 2021 r. → Pozycja 61161

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL