× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
"PIT" Biuro rachunkowe Katarzyna Niedopytała w restrukturyzacji
NIP: 7641951230
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Marcin Kopacz
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego

Biuro rachunkowe „PIT” Katarzyna Niedopytała w restrukturyzacji

Numer obwieszczenia 20220602/00032
Sygnatura postepowania PO1P/GRz-nu/62/2022

Nadzorca układu, którym jest Marcin Kopacz w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Katarzyna Niedopytała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PIT” Biuro rachunkowe Katarzyna Niedopytała, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 2 czerwca 2022 r..

Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że: dłużnikiem jest: Katarzyna Niedopytała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „PIT” Biuro rachunkowe Katarzyna Niedopytała; dane identyfikujące dłużnika: PESEL dane ukryte; miejsce zamieszkania dłużnika to: Poznań; adres dłużnika to: Załęże 11/7, 60-208 Poznań; głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Poznań; nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli; wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu.

Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

 

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL