× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska Marcin Drobisz w restrukturyzacji
NIP: 9541620500
Status: W toku
Tryb: postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Obwieszczenie w KRZ o ustaleniu dnia układowego

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO
Nadzorca układu, którym jest Daniel Zabłocki w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Marcin Drobisz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marcin Drobisz, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 14 marca 2022 r..
Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:
1. dłużnikiem jest: Marcin Drobisz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marcin Drobisz;
2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL 60121100838;
3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Katowice;
4. adres dłużnika to: Tadeusza Kościuszki 42, 40-048 Katowice;
5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Katowice;
6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220315/00022

Pobierz załącznik
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL