× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
"Kardamon" Grzegorz Zawadzki w restrukturyzacji
NIP: 5222132302
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 643
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 69208. Zawadzki Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Kardamon” w Markach. [BMSiG-68455/2021]

Grzegorz Zawadzki prowadzący „Kardamon” z siedzibą przy ul. Maksymiliana Małachowskiego 6 lok. 23 w Markach 05-270 (PESEL 76092500656, NIP 5222132302), na podstawie art. 15
ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008) Dniem układowym jest dzień 2.11.2021 r.

 

MSiG → Rocznik 2021 → MSiG 215/2021 (6360) z dnia 5 listopada 2021 r. → Pozycja 69204

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL