× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
"Kardamon" Grzegorz Zawadzki w restrukturyzacji
NIP: 5222132302
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 643
E-mail: biuro@vindico.pl

Postanowienie o zatwierdzeniu układu

 Sygn. akt XVIII GRz 222/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Zarębski po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2022 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Zawadzki Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Kardamon” Grzegorz Zawadzki w przedmiocie zatwierdzenia układu postanawia:
1.zatwierdzić układ zawarty w drodze samodzielnego zbierania głosów przez Grzegorza Zawadzkiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Kardamon” Grzegorz Zawadzki ul. Małachowskiego 6 lok. 23, 05-270 Marki, PESEL dane ukryte, NIP: 5222132302, który zakłada wyodrębnienie sześciu grup wierzycieli i spłatę wierzytelności.
Pobierz załącznik

Zatwierdzenie układu

4 marca 2022

Zawadzki Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Kardamon” Grzegorz Zawadzki w Markach. Sygn. akt XVIII GRz 222/21.

 Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Zawadzkiego Grzegorza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Kardamon” Grzegorz Zawadzki, adres: ul. Maksymiliana Małachowskiego 6 lok. 23, 05-270 Marki, PESEL dane ukryte, NIP: 5222132302, informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 4 marca 2022 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 4 marca 2022 r. złożono do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjncyh wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Sprawa toczy się pod sygnaturą akt XVIII GRz 222/21.

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

17 lutego 2022

Poz. 9246. Zawadzki Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Kardamon” Grzegorz Zawadzki w Markach. [BMSiG-8398/2022]

Nadzorca układu Zawadzkiego Grzegorza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Kardamon” Grzegorz Zawadzki, adres: ul. Maksymiliana Małachowskiego 6 lok. 23, 05-270 Marki, PESEL 76092500656, NIP 5222132302, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 4 marca 2022 r., o godz. 1000, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 033/2022 (6432) z dnia 17 lutego 2022 r. → Pozycja 9246

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

5 listopada 2021

Poz. 69208. Zawadzki Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Kardamon” w Markach. [BMSiG-68455/2021]

Grzegorz Zawadzki prowadzący „Kardamon” z siedzibą przy ul. Maksymiliana Małachowskiego 6 lok. 23 w Markach 05-270 (PESEL 76092500656, NIP 5222132302), na podstawie art. 15
ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008) Dniem układowym jest dzień 2.11.2021 r.

 

MSiG → Rocznik 2021 → MSiG 215/2021 (6360) z dnia 5 listopada 2021 r. → Pozycja 69204

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL