× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
"ENERGOMONTAŻ - ZACHÓD WARSZAWA" Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Warszawa)
KRS: 0000163632
NIP: 5242459822
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 74619. „ENERGOMONTAŻ – ZACHÓD WARSZAWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000163632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 czerwca 2003 r. [BMSiG-73910/2021]

Energomontaż – Zachód Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000163632, NIP 5242459822) na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej.
Nadzorcą układu będzie Vindico Doradztwo Gospodarcze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285859) reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008).
Dniem układowym jest dzień 1 grudnia 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74619

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

6 grudnia 2021

Poz. 74619. „ENERGOMONTAŻ – ZACHÓD WARSZAWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000163632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 czerwca 2003 r. [BMSiG-73910/2021]

Energomontaż – Zachód Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000163632, NIP 5242459822) na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej.
Nadzorcą układu będzie Vindico Doradztwo Gospodarcze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000285859) reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008).

Dniem układowym jest dzień 1 grudnia 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74619

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL